ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล “ตำนานคาวบอยมวกเหล็ก” ครั้งที่2 11-13 ธ.ค. 63

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาล “ตำนานคาวบอยมวกเหล็ก” ครั้งที่2 11-13 ธ.ค. 63

ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตของชาวอำเภอมวกเหล็ก ได้เป็นอย่างดีตลอดจนเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตคาวบอยมวกเหล็กและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอมวกเหล็ก โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563  ณ มวกเหล็กคาวบอยซิตี้ ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมภายในงาน จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ของทุกวัน สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตสไตล์คาวบอย ผลิตภัณฑ์สินค้าคาวบอย ชมการประกวดเต้นคาวบอยแดนซ์ สไตล์คาวบอย การแข่งขันตำส้มตำสไตล์คาวบอย กิจกรรมนั่งรถม้าชมเมือง พร้อมถ่ายภาพสวยๆ มุมต่างๆ ภายในเมืองคาวบอย พร้อมทั้งชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของดีอำเภอมวกเหล็ก อาทิ  องุ่นสดจากไร่ กะหรี่ปั๊บ พืช ผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์จากชาวเกษตรอำเภอมวกเหล็ก และของดีของฝากของ จังหวัดสระบุรี อีกมากมาย

นายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า    ในปีนี้ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมจัดงานดังกล่าว และนำสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์งานฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แพร่หลาย ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสระบุรี ปีละ  ไม่ต่ำกว่า 4.8 ล้านคนครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ 6,400 ล้านบาท และในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการเดินทาง โดย ททท. ได้สนับสนุน  การจัดงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางร่วมงานเทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก ครั้งที่ 2 และเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง (น้ำตกเจ็ดสาวน้อยน้ำตกสามหลั่น, น้ำตกมวกเหล็ก ฯลฯ และถ้ำสวยงามต่าง ๆ )  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (วัดพระพุทธฉาย,วัดพระพุทธบาท – สักการะรอยพระพุทธบาท สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม)     รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ชาวเกษตรฟาร์มโคนมของไทยที่ อ.ส.ค. (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) สัมผัสอัตลักษณ์ท้องถิ่นความเป็นอยู่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไท–ยวน ที่อำเภอเสาไห้ ณ ตลาดต้าน้ำ    ต้นตาล, ตลาดกาดฮิมน้ำพระยาทด และแหล่งท่องเที่ยว Man Made ที่มนุษย์สร้างขึ้น ณ มวกเหล็กคาวบอยซิตี้

จังหวัดสระบุรี อยู่ไม่ไกลจาก กรุงเทพฯ เพียงแค่ 107 กม. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมทั้งสถานที่พัก, ร้านอาหาร, ความปลอดภัย, กิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย  มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มวกเหล็กคาวบอยซิตี้ โดยให้อำเภอมวกเหล็กเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทุกวัน ได้ที่ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076 – 7 (ในวันทำการปกติจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือ Facebook : Tat Ayutthaya และเทศบาลตำบลมวกเหล็ก โทร. 036-346906 แฟกซ์ 036-346852