เทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 2

ขอเชิญหม๋าเที่ยวงาน “เทศกาลอาหารจานแห้ว” สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 2 ณ บริเวณปั้มน้ำมันบางจาก ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 เป็นต้นไป

โดยเทศบาลตำบลวังยางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดการนี้เพื่อสร้างการรับรู้อัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนสมหวังที่วังยาง

ตลอดจนการสร้างมูลค่าจากแห้วสดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งอาหารคาวหวานหลากหลายเมนูให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป และสนุกสนานกับการแสดงดนตรี ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดหนูน้อยสมหวัง และเทพีสมหวัง รวมทั้งอิ่มอร่อยกับเมนูที่มีส่วนผสมจากแห้ว หรือเลือกซื้อสินค้า OTOP ของดีศรีประจันต์ที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายกว่า 100 ร้าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…ฝ่ายปกครองสำนักปลัดสำนักงานเทศบาลวังยาง

อำเภอศรีประจันต์โทร 035-528351 ต่อ 102

คำยอดนิยม