ประเพณีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำลำคลองสองพี่น้อง

งานประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30  น.เป็นต้นไป ณ วัดแม่พระประจักษ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านแม่พระประจักษ์ และตำบลใกล้เคียงที่มีเชื้อสายเวียดนามซึ่งชาวบ้านเรียกว่าบ้านญวน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก  ประชาชนในหมู่บ้านได้จัดให้มีประเพณีแห่แม่พระทางเรือเพื่อโมทนาบุญ ขอบคุณแม่พระองค์อุปถัมภ์ของชุมชนไทยญวนที่นับถือศาสนาคริสต์ และเพื่อขอบคุณที่แม่พระได้ประธานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประชาชนทุกคน ขบวนเรือหลายสิบลำล่องไปตามลำน้ำแต่ละบ้านที่ติดริมน้ำจะจัดโต๊ะหมู่บูชาแม่พระบริเวณชานบ้าน

และสวดภาวนาขณะที่ขบวนเรือแห่แม่พระทางน้ำพร้อมกับการขับร้องสรรเสริญพระเป็นเจ้า พร้อมอัญเชิญแม่พระเข้าวัดแม่ประจักษ์ กิจกรรมภายในงาน เยี่ยมชมนิทรรศการแม่พระสายประคำ และเลือกชิม ช้อป สินค้า OTOP ของ ของดีบ้านฉัน อำเภอสองพี่น้อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่….องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล 035-472681 ต่อ 18