ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม ขอเชิญเที่ยว “งานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2563”

ขอเชิญเที่ยว “งานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2563”

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินเจอันดีงาม ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากการบริโภคอาหารเจ ที่สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนเผยแพร่และแนะนำศาสนสถานสำคัญที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของการถือศิลกินเจ ณ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

โดยในปีนี้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 16-25 ตุลาคม 2563 ณ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และการจัดงานของทุกปีจะตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งชาวสมุทรสาครด้วย เนื่องจากในอดีตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน จึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้และสืบทอดกันต่อมา

ซึ่งนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว การงดเว้นเนื้อสัตว์หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช ที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ล้างพิษในร่างกาย ผู้บริโภคอาหารเจในแต่ละปีจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งชาวจีนที่อพยพมาที่สมุทรสาครยังได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อมากมายหลายศาล

และเพื่อเป็นการแนะนำเส้นทางการเดินทางร่วมกิจกรรมไหว้เจ้า  9 ศาล สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับคณะผู้จัดงานฯ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำ “Passport  ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เมื่อสักการะศาลเจ้าครบทั้ง 9 ศาลแล้ว ให้ประทับตราลงใน  Passport สามารถนำไปขอรับเหรียญ “12 นักษัตร ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย” ประจำปี 2563 ได้ฟรี !! มีจำนวนจำกัดเพียง 10,000 เหรียญเท่านั้น โดยสามารถขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม และ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง

นอกจากนี้บริเวณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้านค้ากว่า 50 ร้าน ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดการจัดงานฯ ทั้ง 10 วัน พร้อมทั้งได้จัดรถราง เป็นยานพาหนะบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในการเที่ยวชมศาลเจ้าตามเส้นทาง Passport ท่องเที่ยวฟรีตลอดงานอีกด้วย และส่วนด้านมาตรการควบคุม COVID-19 มีการให้คำแนะนำจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ดังนี้

–       สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกคน 100 %

–       มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

(บริเวณหน้าศาลเจ้าทั้ง 9 ศาลและจุดบริการขึ้นรถราง)

–       มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

–       มี Application ไทยชนะ

ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเดินทางร่วมงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ให้สุขกาย สุขใจ อิ่มบุญ อิ่มท้อง และปลอดภัยจาก Covid-19 ตลอดการจัดงานฯ อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครโดยใช้เวลาเดินทางเพียง 40 นาที เท่านั้น

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลนครสมุทรสาคร  โทร.  0 3441 1028 หรือ  ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8   E-mail : [email protected]