คิดถึงอาหารถิ่น ตะลุยเช็คอิน ชิมช้อปของอร่อย@ชะอำ

วันนี้ 12 กันยายน 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ได้ร่วมกับ บริษัท ทำมาดี จำกัด จัดกิจกรรม “คิดถึงอาหารถิ่น ตะลุยเช็คอิน ชิมช้อปของอร่อย@ชะอำ” พร้อมด้วย นายไพรรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยเส้นทางจะมีทั้งหมด 2 เส้นทางที่1 คือ กรุงเทพฯ – สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี

และ เส้นทางที่2 คือ นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้เดินทางภายในประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ