ททท.ภาคกลาง จัดทริปล่องเรือท่องเที่ยวทางน้ำวิถีใหม่ เส้นทางกรุง – เกาะเกร็ด

เช้าวันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยภูมิภาคภาคกลาง ประธานพิธีเปิดงานโครงการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีใหม่ ภายใต้มาตรฐาน SHA ณ สวนสันติไชยปราการ พร้อมด้วย นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง และนางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และภาคีเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยว อาทิ สมาคมเรือไทย และชุมชนเกาะเกร็ด จัดทำโครงการท่องเที่ยวทางน้ำวิถีใหม่ขึ้น โดยมอบโอกาสให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางท่องเที่ยวล่องเรือในเส้นทาง กรุงเทพฯ – เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

ทั้งนี้กิจกรรม ดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ จำนวน 5 สัปดาห์ๆ ละ 100 ท่าน โดยสัปดาห์แรกเริ่มขึ้นในวันนี้ และในสัปดาห์ถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม ,วันที่ 1 และ 8 สิงหาคม 2563 

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ