ขอเชิญเที่ยวงาน “ร่มโพธิ์ทอง หอการค้าแฟร์อ่างทอง ครั้งที่ 4”

ขอเชิญเที่ยวงาน “ร่มโพธิ์ทอง หอการค้าแฟร์อ่างทอง ครั้งที่ 4” ในระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียงมาจับจ่ายซื้อสินค้า และท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการจาหน่ายสินค้า และด้านการท่องเที่ยว

ท่านจะพบกับสินค้ามากมายกว่า 300 ร้าน ทั้งของกินอร่อยๆ เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องประดับ, เฟอร์นิเจอร์ของใช้, ของตกแต่งบ้าน, กลุ่มต้นไม้, และสินค้า OTOP จังหวัดอ่างทอง ตลอดจนกิจกรรมไหว้พระ ห่มผ้าพระนอน พิเศษในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563  ช่วงเช้าจะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีแห่ผ้าห่มพระนอน ร่วมบุญสมปรารถนา สุขภาพแข็งแรง อาหารถูกปาก ของฝากถูกใจ

สอบถามรายละเอียดการจัดงาน : หอการค้าจังหวัดอ่างทอง โทร 035-626342

คำยอดนิยม