เปิดวาร์ปเส้นทาง “เที่ยววิถีริมน้ำอัศจรรย์ สุพรรณ – อ่างทอง” (2 วัน 1 คืน)

“8 อัศจรรย์ สุพรรณ – อ่างทอง”

ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ณ เส้นทางระหว่าง จ.สุพรรณบุรี ไป จ.อ่างทอง

หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี

ที่เป็นมรดกแห่งสายน้ำ

ที่ใครได้ไปสัมผัสแล้วต้องอัศจรรย์ใจ

ควรค่าแก่การเดินทางไปสัมผัส

เพื่อเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่ายิ่งของชีวิต

 

      1.สุ่มปลายักษ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สุ่มปลายักษ์  “วิถีแห่งสายน้ำ” เสน่ห์วิถีริมคลองสองพี่น้อง เป็นประติมากรรมจักสานเครื่องมืออุปกรณ์หาปลาพื้นบ้านขนาดใหญ่ทำจากไม้ไผ่ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตริมคลองสองพี่น้อง ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำภาคกลาง สามารถขึ้นชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตริมคลองสองพี่น้องพร้อมถ่ายรูปมุมสูงบนสุ่มปลายักษ์แบบ 360 องศา และบริเวณเดียวกันมีตลาดน้ำสะพานโค้ง ตลาดริมคลองสองพี่น้อง วัดทองประดิษฐ์  ให้ทุกท่านได้ชิม ช้อปอาหารคาวหวานและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งของฝากมากมาย อาทิ  กุ้งแม่น้ำเผา  ก๋วยเตี๋ยว ซาลาเปาลอยน้ำ กาแฟโบราณสองสี ข้าวเหนียวห่อใบตอง ปลาสลิดแดดเดียว เปลญวน เป็นต้น

(ตลาดสะพานโค้ง : เปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ โทร. 093-982-6499)

       2.ชุมชนตำบลบ้านแหลม  อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน “ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับสายน้ำ” ล่องเรือชมวิถีไทยกับสายน้ำที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่มีมายาวนาน ตามเส้นทางเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5  ย้อนรอยนิราศสุพรรณ สุนทรภู่  ชมวิถีชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน บ้านเรือนไทยโบราณ และวัดป่าพฤกษ์เป็นวัดในตำนานทัพพม่าอังวะ – มอญรามัญ มีอาหารกลางวันบริการบนเรือ  โดยมีชุมชนร่วมต้อนรับด้วยเพลงพื้นบ้าน พร้อมทั้งแนะนำประวัติความเป็นมาของชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจนได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการของหน่วยงานต่างๆมากมาย (ในปี 2562 ได้รับรางวัล Tourism Awards ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ร่วมชมการสาธิตและเรียนรู้ฐานกิจกรรมพร้อมร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ขนมไทยโบราณท้องถิ่น อาหารพื้นถิ่น รวมทั้งการทดลองทำของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนฯ  (ชุมชนตำบลบ้านแหลม :  เปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวัน โทร. 080-073-7397)

       3.สมหวัง @ วังยาง  “นาแห้ว”  อ. ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี    

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ “สมหวัง ณ บ้านวังยาง”  เรียนรู้เรื่องแห้ว (สมหวัง) แห้วเป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  แหล่งเพาะปลูกมีเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เฉพาะทางภูมิศาสตร์ที่มีที่เดียวในประเทศไทย แห้วมีฤทธิ์เย็น ช่วยดับกระหายคลายร้อน  เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของสุพรรณบุรี ชมและสัมผัสเรียนรู้ประสบการณ์การปลูกแห้วในแปลงนา กิจกรรมการเก็บแห้ว (งมสมหวัง) การปอกแห้ว และกิจกรรม DIY การแปรรูปแห้วเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคาวหวานในรูปแบบต่างๆ ตามสไตล์วิถีถิ่นของเมืองสุพรรณบุรี ชิมขนมจีนขึ้นชื่อโพธิ์พระยา (น้ำยาแห้ว) ในบรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีน

(เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังยาง : โทร. 061-587-1458)

          4.  ตลาดเก่าศรีประจันต์ บ้านเจ้าคุณฯ  อ. ศรีประจันต์  จ.สุพรรณบุรี   

ในอดีตเป็นตลาดค้าส่งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตัวอาคารเป็นห้องแถวไม้สองชั้น มีร้านค้าที่เก่าแก่ซึ่งคนรุ่นลูกรุ่นหลานยังสืบทอดกิจการอยู่หลายร้าน และมีสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ คือ บ้านเจ้าคุณ ป.อ. ปยุตโต หรือ ชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตโต (ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ. ปยุตโต) พระพรหมคุณาภรณ์ พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับของชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่ได้รับการประกาศยกย่องเกียรติคุณจากสถาบันต่างๆ และได้รับรางวัล “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” จากองค์กรยูเนสโก และในปี 2551 ได้รับรางวัลTourism Awards ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม และยังได้เก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อนไว้ให้ชมด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเข้าเยี่ยมชมวัดบ้านกร่าง วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา อายุกว่า 400 ปี เป็นวัดที่มีกรุพระขุนแผนบ้านกร่างศิลปะอยุธยาที่เลื่องลือ และสามารถเช่าเรือล่องชมวิถีชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนได้

(ชาติภูมิสถาน ป.อ. ปยุตโต : โทร. 086-755-0832)

        5. ตลาดน้ำสามโก้ – วัดสามโก้ (วัดร้าง)  อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

ตลาดน้ำสามโก้ เป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว  มีการออกร้านจำหน่ายอาหารคาวหวาน ขนมไทยโบราณ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ ผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพส่งออก โดยชุมชน/แม่ค้าชาวสามโก้จะแต่งกายชุดไทยพื้นบ้านมาจำหน่ายสินค้า และมีกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ“หลวงพ่อโต” ณ อุโบสถวัดร้าง นับเป็นโบราณสถานสมัยกรุงศรีอยุธยาที่อยู่คู่กับชาวอำเภอสามโก้มาเป็นเวลากว่า ๓๐๐ ปี เป็นที่นิยมไปเสี่ยงเซียมซีเสี่ยงทายดวงชะตา ซึ่งทำนายไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเชื่อว่าเปิดดวงชะตาได้แม่นยำ พร้อมชมทัศนียภาพและบรรยากาศสองฝั่งคลอง

(ตลาดน้ำสามโก้ : เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  โทร. 062-293-9899)

 

          6. บ้านหุ่นเหล็ก  อ.เมือง จ.อ่างทอง

บ้านหุ่นเหล็ก “ศูนย์การเรียนรู้หัตถกรรมจากเศษเหล็ก” เกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์ฝีมือคนไทยหัวใจเหล็กที่สรรสร้างเศษเหล็กให้กลายเป็นดินแดนของเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่และเหล่าตัวการ์ตูนดังที่น่าตื่นตาตื่นใจ เหมือนได้สัมผัสกับโลกในจินตนาการ  โดยการนำอะไหล่เศษเหล็กเหลือใช้จากเครื่องยนต์เก่า นำมาเชื่อมประกอบกันเป็นหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งหุ่นยนต์สัตว์ต่างๆ การ์ตูน ดอกไม้ เก้าอี้ พระพุทธรูป มีห้องจัดแสดงหุ่นยนต์ที่โด่งดังจากภาพยนตร์ต่างประเทศหลายเรื่อง เช่น ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส สตาร์วอร์ เอเลี่ยน มีทั้งหุ่นยนต์เหล็กขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ขนาดตั้งแต่ 2 – 4 เมตร มีมุมร้านสภากาแฟ @ บ้านหุ่นเหล็กให้จิบชาและกาแฟในบรรยากาศเก๋ไก๋สไตล์บ้านหุ่นเหล็ก และที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจของที่นี่ คือ มีการนำช็อคโกแลตมาออกแบบและทำเป็นรูปแบบเครื่องมือช่าง อาทิ น็อต กลอน บานพับ ตะปู ฯลฯ จำหน่ายให้รับประทานเป็นอาหารว่างและของฝากที่น่าประทับใจ

(บ้านหุ่นเหล็ก : เปิดให้บริการทุกวัน  โทร. 081-339-3345)

 

 7. วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นวัดโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณ์งดงามวิจิตรละเอียดอ่อนแบบพุทธศิลป์สมัยกรุงสุโขทัย เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีพระพักตร์งดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย มีขนาดใหญ่โตมาก มีความเก่าแก่คู่กันมากับวัด ได้มีการจารึกและผู้บันทึกไว้เล่าขานกันว่า เป็นพระพุทธรูปยิ้มและพูดได้ เป็นปริศนาธรรมให้ท่านได้มาพิสูจน์ค้นหาความจริงได้ ณ วัดป่าโมกแห่งนี้  นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากกรุงศรีอยุธยามาขึ้นบกที่บ้านป่าโมก โดยได้ทำพิธีเหยียบชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามและนมัสการพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ แล้วยกทัพไปทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะ

(วัดป่าโมกวรวิหาร : โทร. 095-325-9429)

 

          8. หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราช  อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

หมู่บ้านทำกลอง ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา หลังตลาดป่าโมก เป็นชุมชนที่มีอาชีพทำกลองที่มีฝีมือคุณภาพโดดเด่นแห่งเดียวในประเทศไทย มีการส่งออกไปประเทศแอฟริกา อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย  เริ่มผลิตกลองมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 โดยชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อกันมาสู่ลูกหลาน ในปี 2554  ชุมชนแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกระทรวงพาณิชย์และในปี 2556 ได้รับรางวัล Tourism Awards ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายในหมู่บ้านทำกลอง สามารถเข้าเยี่ยมชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านฯ เรียนรู้วิธีการขั้นตอนการทำกลองจากผู้เชี่ยวชาญ ร่วมฝึกทำกลอง ฝึกตีกลอง มีกลองยาวใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำกลอง และมีกลองจำหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึก

(หมู่บ้านทำกลอง : โทร. 084-427-1760)

 

                      แนะนำแหล่งท่องเที่ยว น่าชม…น่าชิม…น่าช้อป…

 

จังหวัดสุพรรณบุรี

ตลาดสามชุกร้อยปี   อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี

ตลาดสามชุกร้อยปี “ตลาดเก่าที่มีชีวิต” เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนและตลาดแบบดั้งเดิมไว้บ้านเรือนสร้างด้วยไม้เรียงติดกัน อยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน มีสินค้าชุมชนและของกินอร่อยจำหน่ายมากมาย หลากหลาย โดยเฉพาะที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ เป็ดพะโล้ ก๋วยเตี๋ยว ปลาม้าแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว น้ำพริก ขนมสาลี่ ขนมทองม้วนโบราณ ฯลฯ  เยี่ยมชมภาพวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน, สถาปัตยกรรมโบราณ เชิงชายไม้แกะสลัก ร้านขายยาจีน – ไทยโบราณ ร้านกาแฟโบราณ ร้านถ่ายรูปโบราณ ฯลฯ  และชมบ้านเรือนเดิมของ ขุนจำนงค์ จีนารักษ์ นายภาษีอากรคนแรก โดยได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้เป็น “บ้านพูดได้” เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่บอกเล่าเรื่องราวของท่านเจ้าของบ้านและเรื่องราวของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของคนสามชุก วิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีนได้เป็นอย่างดี

จังหวัดอ่างทอง

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง   อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง “ตลาดเก่าโบราณกว่าร้อยปี” เป็นตลาดชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ยังคงสภาพสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าเหลาเต๊งไม้ อยู่ริมแม่น้ำน้อย ยังคงเห็นสภาพบ้านเรือนตึกแถวไม้ ร้านขายของชำ  ร้านขายเครื่องยาจีน – ไทยโบราณ โรงสีข้าว โรงแรมเก่า และยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายขนมไทยโบราณที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ เกสรลำเจียก ดอกลำดวน โสมนัส ฯลฯ  และยังมีศาลเจ้ากวนอูที่เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนชาวตลาดแห่งนี้  เดินชมท่าเรือ พลังงานน้ำ บริเวณริมแม่น้ำน้อย พร้อมถ่ายภาพสุดชิคสุดชิลกับมุมภาพวาดสามมิติ

 

                                   แนะนำแหล่ง…น่าพัก

จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี แนะนำที่พักสไตล์รีสอร์ท  บรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีน  ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดอ่างทอง

     สำหรับจังหวัดอ่างทอง แนะนำที่พักสไตล์รีสอร์ท บรรยากาศริมแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา  ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอสามโก้ และอำเภอป่าโมก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. :  0 3552 5880  ,  E-mail : [email protected]gmail.com

Facebook Fanpage : TAT_suphanburi