“มหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท ของดีศรีท้องถิ่น และงานกาชาด” ครั้งที่ 35

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท ของดีศรีท้องถิ่น และงานกาชาด” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ และเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “งานมหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท” เป็นงานประเพณีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลานานถึง 35 ปี ซึ่งถือได้ว่า “หุ่นฟางนก” เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันโดดเด่นของจังหวัดชัยนาท และมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่หาชมได้แค่ในจังหวัดชัยนาทเท่านั้น

สำหรับในปีนี้ จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “มหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท ของดีศรีท้องถิ่น และงานกาชาด” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ และเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชมพิธีเปิดงาน และขบวนแห่หุ่นฟางนกสวยงาม ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลาเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป, สักการะศาลหลักเมือง, นมัสการรูปหล่อหลวงปู่ศุข, ชมหุ่นฟางนกไฮเทคและหุ่นฟางนกสวยงาม ประกอบแสง สี เสียง ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่า, การประกวดหุ่นฟางนกไฮเทคและหุ่นฟางนกสวยงาม, ซุ้มโมบายนก,การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแสดงวิถีไทย, ร่วมสนุกชิงโชคกับร้านสกุณากาชาดจังหวัด, การจำหน่ายสินค้าของดีศรีท้องถิ่น OTOP สินค้าเกษตร, ชิมอาหารอร่อยของดีเมืองชัยนาท, นิทรรศการส่วนราชการ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง เป็นต้น

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ นมัสการหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชัยนาท ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร, นมัสการหลวงปู่ศุข อดีตพระเกจิอาจารย์ที่ชาวชัยนาทให้ความเคารพเลื่อมใส ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า, เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์นก ซึ่งมีกรงนกขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย พร้อมช้อปปิ้งสินค้า OTOP ณ สวนนกชัยนาท, เลื้อกซื้อ ปลาร้า ปลาแดดเดียว ขนมหน้างากุยหลี สินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาท ณ ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เป็นต้นเป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท  โทร. 056 – 411234 และ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร.036 – 770096 – 7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. และ Facebook Fanpage  : Tat Lopburi

คำยอดนิยม