งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการร้านอาหาร กำหนดจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธา(ถนนม้าสีหมอก) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีไฮไลท์ ภายใต้แนวคิด “ อาหารอร่อย รสชาติอร่อย คลีน ฟู๊ด กู๊ด เทส และกิจกรรมรณรงค์โทษร้ายอันตราย จากการใช้โฟมบรรจุอาหาร ลด ละ เลิก โน โฟม ท่องเที่ยวอย่างใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ลดโลกเลอะ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่นของดีเมืองสุพรรณ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมภายในงาน การออกร้านอาหารที่มีสุขลักษณะที่ดี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงดนตรีจากนักร้องชื่อดังของไทย พร้อมชมการประกวดอาหาร เป็นต้น (งานเริ่ม 16:00 – 23:00น.)

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โทร. 035-511021 ต่อ 126, 084-4165251, 089-5344462