งานเทศกาลตรุษจีนจังหวัดสมุทรสาคร “ตรุษจีน เล่งเกียฉู่ สืบสานตำนานมังกร”

จังหวัดสมุทรสาครเตรียมจัดงานเทศกาลตรุษจีนจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 24-26  มกราคม 2563

ณ บริเวณริมเชื่อนศาลเจ้าพอหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครจะมีพิธีเปิดงานเทศกาล ตรุษจีนจังหวัดสมุทรสาคร “ตรุษจีน เล่งเกียฉู่ สืบสานตำนานมังกร” ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจะนำประชาชนไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ พิธีเปิดงานตีกลอง เอาฤกษ์เอาชัย และจะมีจัดกิจกรรม เชิดมังกรไฟกลางน้ำ และการจุดพลุ อย่างยิ่งใหญ่อลังการกลางแม่น้ำท่าจีน

โดยกิจกรรมการแสดงและอาหารภายในงานท่านจะพบกับ

  • การแสดงแสงสีจากหุ่นโคมไฟที่มาจัดแสดงอย่างมากมาย
  • การแสดงการเขียนภาพพู่กันจีน
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนของนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร
  • การแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ สินเจริญ บราเทอร์ วง3.50 บาท แด็กซ์ ร็อคไรเดอร์ (แด็กซ์ Big Ass)
  • อาหารมงคล อาหารจีนรสเลิศ
  • สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นสิริมงคล

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทุกท่าน มาร่วมงานเทศกาลตรุษจีนจังหวัดสมุทรสาคร “ตรุษจีน เล่งเกียฉู่ สืบสานตำนานมังกร” ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณริมเชื่อนศาลเจ้าพอหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร