งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญแต่งไทยร่วมงาน “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง (บ้านวิชาเยนทร์, ปรางค์แขก, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัดปืน, วัดกวิศราราม, วัดเสาธงทอง, วัดเชิงท่า และ บันได ๕๑ ขั้น)

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี “จังหวัดลพบุรี” จะมีงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ คือ “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”  ซึ่งเป็นงานที่สร้างชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด จุดเด่นของงานที่น่าสนใจ คือ ในช่วงวันงาน ชาวจังหวัดลพบุรีจะพร้อมใจ แต่งไทยกันทั้งเมือง ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว จังหวัดลพบุรี จะคึกคักไปด้วยบรรยากาศของการแต่งไทย

สำหรับในปีนี้ จังหวัดลพบุรี จึงร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัด “งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และโบราณสถานต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง (บ้านวิชาเยนทร์, ปรางค์แขก, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ, พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัดปืน, วัดกวิศราราม, วัดเสาธงทอง, วัดเชิงท่า และ บันได ๕๑ ขั้น)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินลพบุรี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์, พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ, สวนนารายณ์นฤมิต, ตำรับโอสถพระนารายณ์, ทหารวังเปลี่ยนเวร, การแสดงละครลิง, กิจกรรมแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรส, หมากรุกคน, ตลาดย้อนยุค, ลานวัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การจำหน่ายสินค้า OTOP และของดีจังหวัดลพบุรี เป็นต้น

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ นมัสการเจ้าพ่อพระกาฬ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี, ชมความงดงามของพระปรางค์สามยอด โบราณสถานที่สร้างด้วยศิลาแรงเรียงกันสามองค์, นมัสการหลวงพ่อโต วัดเสาธงทอง พระพุทธรูปเก่าแก่ ที่ชาวจังหวัดลพบุรีให้ความเคารพศรัทธา เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จังหวัดลพบุรี โทร. ๐๓๖-๗๗๐๑๕๐ ททท.สำนักงานลพบุรี  โทร. ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗ และ Facebook Fanpage : TAT Lopburi

คำยอดนิยม