“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวนงนุช สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ปลูกข้าวเพื่อการศึกษา การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี โดยมี พลตรี วิสันติ สระศรีดา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธานฯทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้ดำเนินการปลูกข้าวเพื่อการศึกษา การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจะใช้เวลาดำเนินการเริ่มจากการเพาะปลูกเมล็ด เตรียมดิน จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เวลา ๑๓๐ วัน ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒สำหรับนาแปลงนี้เป็นการทำนาแบบลดต้นทุน ด้วยวิธีการทำนาแบบตีตารางปาเป้า ข้าวต้นเดียวเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว สำหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่นี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนบุคคลภายนอก โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ทำให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้านการเกษตร เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับแก่ชุมชนของตนเองหลังจากปลดประจำการด้วย

นอกจากนี้ ภายใน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก อาทิ พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา, พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่ และ อนุสรณ์สถาน จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7 ทุกวัน เวลา 08.30  – 16.30 น.
และ Facebook Fanpage : TAT Lopburi