ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดการแข่งขันเรือยาวประเพณีในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณลำน้ำท่าจีน หน้าวัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในปี 2562 นี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเภท 55 ฝีพาย และประเภท 30 ฝีพาย และเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีการสืบทอดมาแต่โบราณกาลนานกว่า 100 ปี อำเภอบางปลาม้าเป็นเมืองน้ำ ชาวบางปลาม้า จึงมีความผูกพันกับเรือมาโดยตลอด จึงได้คิดสร้างเรือยาวขึ้น เพื่อแข่งขันเป็นเกมส์กีฬา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งเป็นที่สนุกสนานพักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง ซึ่งการแข่งขันเรือยาวจะจัดให้มีขึ้นในเทศกาลออกพรรษามีการทำบุญทอดกฐินประมาณเดือน 12 เป็นฤดูน้ำหลาก โดยการแข่งขันเรือยาวจะจัดให้มีขึ้น เป็นประจำทุกปี บริเวณลำน้ำท่าจีน หน้าวัดสวนหงส์ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี