เด็กไทยอาสา พาเพื่อนจีน เรียนรู้ ณ เกาะเกิด พระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มนักศึกษา “จงทำดี” เป็นกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์รังสิต เกษตรศาสตร์ ลาดกระบัง มหิดล ม.กรุงเทพ ม.ธุรกิจบัณทิณ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจีนมาเรียนรู้  ได้ร่วมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม โดยใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร มีทั้งคนไทยที่เรียนภาษาจีนและคนจีนที่มาศึกษาที่ไทย

ในแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันออกไป แต่จะอยู่ภายในโซนของภูมิภาคภาคกลาง เพราะง่ายต่อการเดินทางและลดค่าใช้จ่ายในหลายๆด้าน

โดยในการรวมตัวกัน เกิดจากการประกาศหาผู้ที่สนใจทาง สื่อออนไลน์ เช่น Facebook กลุ่ม Line

 

ที่เลือกจังหวัดอยุธยา เพราะว่า คนจีนส่วนใหญ่จะชอบเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดอยุธยาแต่ไม่รู้ว่ามีที่ไหนที่แตกต่างออกไป ทางนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยได้รวมตัวกันเพื่อที่จะสื่อให้คนส่วนใหญ่มาเที่ยว ในรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนชาวอยุธยา และเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็น ครั้งที่ 3 แล้ว

โดยมี นางดวงใจ กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และ นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ททท. ได้ร่วมเข้าชมกิจกรรมดังกล่าวด้วย