หนึ่งเดียวในลพบุรี . . ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก”  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดอัมพวัน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีนางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ” ของชาวมอญ บางขันหมาก จังหวัดลพบุรี นั้น นิยมจัดกันในช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปี

สืบเนื่องมาจากเมื่อสมัยก่อน ทำเลที่ตั้งของชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ลุ่ม พอถึงช่วงวันออกพรรษาซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมทุกปี หนุ่มสาวชาวมอญบางขันหมากจึงชวนกันนำเรือที่บ้านของตนมารวมกัน โดยตั้งตะเกียงเจ้าพายุที่หัวเรือ และตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้น พร้อมทั้งพากันร้องรำทำเพลง พายเรือทวนแม่น้ำลพบุรี บอกบุญตามริมตลิ่ง เชิญชวนให้ชาวบ้านมาทำบุญร่วมกัน เกิดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับปีนี้ จังหวัดลพบุรี โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดอัมพวัน ชมรมยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวันลพบุรี สภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงาน “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก”  ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์แม่น้ำลพบุรีภายในงานพบกับ พิธีลอยผ้าป่าทางเรือหนึ่งเดียวในจังหวัดลพบุรี สร้างสีสันกลางแม่น้ำลพบุรีด้วยขบวนเรือที่ตกแต่งอย่างสวยงามนับร้อยลำ สนุกสนานกับการพายเรือทวนน้ำขึ้นไปทอดผ้าป่าจนครบ ๙ วัด ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าทางเรือ ชมการละเล่นเพลงเรือ ร่วมบุญกับคณะเพลงลำพาข้าวสาร เรือรำโทน เรือกลองยาว เรือปี่พาทย์ เรือแตรวง เรือรำวงมอญ ชมโขนสดกลางน้ำ การชกมวยตับ ชม ชิม ช็อป อาหารถิ่นของกินพื้นบ้านมอญ และชมการแสดงทางวัฒนธรรมยามเย็น ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรี

ลอยผ้าป่าทางเรือ อิ่มบุญครบรส สืบสานประเพณีพื้นบ้านมอญบางขันหมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน โทร. ๐๘๗-๐๑๙๙๑๙๙ หรือ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗ ทุกวัน เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖.๓๐ น. www.tat7.com และ Facebook Fanpage : TAT Lopburi