“River Festival 2019” จัดใหญ่ตระการตา ตอกย้ำปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน

“River Festival 2019” จัดใหญ่ตระการตา ตอกย้ำปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน

ไทยเบฟ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำในงาน “River Festival 2019” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” พร้อมกัน 10 พื้นที่หลักริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุด ของแม่น้ำเจ้าพระยา 9-11 พ.ย นี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เสียงสุขแห่งสายน้ำ” ที่กำหนัดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562

สำหรับในปีนี้นับเป็นปีพิเศษที่ได้ผสานความร่วมมือกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ให้งาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) ที่ถือเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของหลายชาติในอาเซียน และนับเป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชนของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของประเทศไทยในมิติทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอื่น ๆ ของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมงานดังกล่าว ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

งาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 นับเป็นอีกหนึ่งงานที่บอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก อีกทั้งยังเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามที่มีความโดดเด่นสะท้อนถึงวิถีชุมชนริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย และเป็นงานที่สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้กว่า 2 ล้านบาท และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 3 วันได้มากกว่า 200,000 คน

ทั้งนี้จากผล Exit Interview เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย สามารถสร้างความประทับใจอย่างมากจากกิจกรรมที่วัดและมากกว่า 90% มีความเห็นว่าเป็นงานสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของประเทศไทยที่ผนึกกำลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และพันธมิตรริมน้ำเจ้าพระยาได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถพัฒนาในเชิงสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ในปีนี้ River Festival 2019 ได้ขยายพื้นที่จัดงานเป็น 10 พื้นที่หลัก ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ท่ามหาราช เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ท่าล้ง 1919 สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และ ‘วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร’ วัดที่มีประวัติชื่อเสียงมายาวนานหลายรัชสมัยนับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีท่าน้ำอยู่ในทำเลที่มองเห็นทิวทัศน์ทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นอารามหลวงที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และถือเป็น Land mark หลักริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ที่เข้ามาร่วมเป็นท่าน้ำที่ 10 ของการจัดงานครั้งนี้

River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย เป็นงานเดียวที่นักท่องเที่ยวจะได้สักการะไหว้พระทั้ง 5 วัด ในยามค่ำคืน และชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาจากทั้ง 10 ท่าน้ำ พร้อมเพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความสุขหลากแนวหลายยุคสมัยที่จะมาบรรเลงบทเพลงอันไพเราะจากการผสานความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สร้างความประทับใจให้กับนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในขณะล่องเรือดื่มด่ำกับบรรยากาศกลางโค้งน้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน พร้อมชื่นชมอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมผสมผสานกับเรื่องราวพหุวัฒนธรรมประจำถิ่นชุมชนริมน้ำ สุขใจไปกับกิจกรรมสรรค์สุข เสริมมงคล สนุกไปกับแสงสี อิ่มเอมกับมรดกศิลปวัฒนธรรมล้ำค่ำ ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

งานนี้ นักท่องเที่ยวยังได้ร่วมชมอัตลักษณ์ที่งดงามจากสถาปัตยกรรมที่ผสานเรื่องเล่าประจำชุมชนริมน้ำ สุขไปกับกิจกรรมสรรค์สุข สนุกไปกับแสงสี และอิ่มเอมไปกับมรดกศิลป์ทรงคุณค่า เชื่อมโยงวิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา จัดเต็มพร้อมกันทั้ง 10 ท่าน้ำ ตลอด 3 วัน 3 คืน

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีขอขมาพระแม่คงคา/พิธีสวดกระทงเสริมมงคลชีวิต/ลอยประทีปบูชารอยพระพุทธบาท/สวดมนต์เจริญสมาธิ/สาธิตประดิษฐ์กระทงและการทำเครื่องแขวนเอกลักษณ์ไทย/ซุ้มอาหารชุมชนชวนชิม และตลาดนัดชุมชนรวมของดี ของเด่น ประจำท้องถิ่นมารวมไว้ในงานให้ได้ ช้อป ชม ชิม เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งไปในตัว

ทั้งนี้จากผลการสำรวจของปีที่ผ่านมาระยะเวลา 3 วันที่จัดงาน สามารถได้สร้างรายได้ให้ชุมชนมากกว่า 1.5 ล้านบาท นับเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอันนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และจากผลสำรวจของประชาชนที่เข้ามาร่วมงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 90 ลงความเห็นว่าเป็นงานสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ งานนี้ยังคงสานต่อความสำเร็จโครงการ ‘คลีนคลอง’ และ โครงการ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ สำหรับ โครงการคลีนคลอง ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งได้มีการขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนและสร้างจิตสำนึกอย่างยั่งยืนโดยโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มจากไทยเบฟ และหน่วยงานอื่นๆที่อยากร่วมพัฒนา โดยเริ่มจากที่โรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนัก และให้เด็ก ๆ ร่วมกันคิดค้น พัฒนา และรักษาวัฒนธรรมดีงาม สภาพแวดล้อม และพื้นที่สีเขียวของชุมชนตนเอง ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีตัววัดผลที่ชัดเจนร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครอง จนเกิดเป็น ‘เยาวชนต้นแบบ’ ให้มาร่วมกันฟื้นฟูทัศนียภาพของแม่น้ำลำคลองในช่วงหลังเทศกาลลอยกระทงด้วยการกำจัดขยะภายในคูคลอง และบริเวณใกล้เคียงเพื่อสร้างภูมิทัศน์โดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

มาร่วมสัมผัสมนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมดื่มด่ำไปกับ “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” ได้ในงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand