ประเพณีตักบาตรเทโว . . ลพบุรี ชัยนาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ จังหวัดลพบุรี และชัยนาท

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “ประเพณีตักบาตรเทโว” พุทธศาสนิกชน ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปี ด้วยความเชื่อที่ว่า ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงจากเทวโลกมายังเมืองมนุษย์

พุทธศาสนิกชนจึงพากันไปเฝ้ารับเสด็จฯ เพื่อใส่บาตรพระองค์ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากมีผู้คนมารอใส่บาตรกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ จึงตั้งจิตอธิษฐานโยนข้าวต้มลูกโยน (ข้าวต้มห่อด้วยใบมะพร้าวไว้หางยาว) โดยขอให้ข้าวต้มลูกโยนนั้น ตกลงในบาตรสมดังตั้งใจ เกิดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนคำว่า “เทโว” นั้น มาจากคำว่า “เทโวโรหณะ”  ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงมาจากเทวโลก นั่นเอง

สำหรับในปีนี้ ททท. สำนักงานลพบุรี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ จังหวัดลพบุรี และชัยนาท ดังนี้


๑. “เขาพระงามเทโวโรหณะ : นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน”  ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ภายในงานพบกับ ประเพณีตักบาตรเทโว ภายใต้แนวคิด “พระบารมีแผ่ไพศาล ประเพณีงดงามตระการตาพุทธศาสนิกชนทั่วหล้า น้อมรับพรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ชมขบวนสวรรค์ นำโดยนางฟ้าเอก นุ๊ก ณัฐธิดา Miss Grand Lopburi  ตามด้วยขบวนเครื่องสูง และเหล่าเทพยดา

ชมการสาธิต และจำหน่ายข้าวต้มลูกโยน และขนมไทยชาววังหาทานยาก พร้อมร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ระยะทางยาวกว่า ๕๐๐ เมตร (เทศบาลตำบลเขาพระงาม โทร. ๐๓๖-๔๘๗๓๗๒)

๒. “ประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดชัยนาท”  ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป


ภายในงานพบกับ การรำกลองยาว ขบวนแห่พระพุทธรูป และเหล่าเทวดา นางฟ้า พร้อมร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยน และข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๖๘ รูป (สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท โทร. ๐๕๖-๔๑๖๕๗๕)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗ ได้ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ  www.tat7.com และ Facebook Fanpage  : Tat Lopburi