อยุธยา : ไหว้พระ เที่ยววัง กินก๋วยเตี๋ยว ชิลล์คาเฟ่! (2 วัน 1 คืน)

วันหยุดสั้นๆ เน้นเที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย ไม่ต้องแหวกแนว แค่ขับรถไป จ.พระนครศรีอยุธยา แวะชมวัง ไหว้พระ กินก๋วยเตี๋ยวเรือ นั่งชิลร้านกาแฟ หาซื้อของฝากกลับบ้าน แค่นี้.. ก็มีความสุขแล้วเนอะ!

12 จุดเช็คอินกินเที่ยว “อยุธยา” (2 วัน 1 คืน)

1. พระราชวังบางปะอิน

2. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

3. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

4. วิหารพระมงคลบพิตร

5. วัดพระศรีสรรเพชญ์

6. วัดตะโก หลวงพ่อรวย

7. ตลาดโก้งโค้ง

8. กรุงเก่า เตี๋ยวเรือ

9. ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสระบัว

10. ต้นน้ำ ริเวอร์วิว

11. ข้าวต้มกำลังภายใน

12. Busaba Cafe & Meal

1. พระราชวังบางปะอิน

“พระราชวังบางปะอิน” เดิมคือพื้นที่พระราชวังเก่าแก่ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา เวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้เกิดการบูรณะพระราชวังหลังจากที่ถูกทิ้งร้างไปนาน โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้เกิดการสร้างอาคารที่สำคัญเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานและรับรองพระราชอาคันตุกะ

ภายใน มีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ เช่น หอเหมมณเฑียรเทวราช หรือปรางค์ศิลาจำลองแบบขอม, พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ปราสาททรงจตุรมุขกลางน้ำ, พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกขุนนางในงานพระราชพิธี, พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ที่ประทับฤดูหนาวซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน, หอวิฑูรทัศนา สำหรับชมวิวจากมุมสูง เป็นต้น

ที่ตั้ง : อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-16:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 261 044

2. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

“วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร” พระอารามหลวงชั้นเอกที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเขตพระราชวังบางปะอิน โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลในสมัยรัชกาลที่ 5 ความโดดเด่นและไม่เหมือนวัดอื่นในไทย คือเป็นวัดพุทธที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป โดยเฉพาะพระอุโบสถสไตล์กอธิค ประดับสเตนกลาสเหนือช่องหน้าต่าง

ภายใน ประดิษฐาน “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” บนฐานชุกชีสร้างเป็นไม้กางเขนเหมือนโบสถ์

ด้านนอก ยังมีหอพระที่ประดิษฐานพระคันธารราฐ พระพุทธรูปยืนปางขอฝน และพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรก ศิลปะสมัยลพบุรี

นอกจากสถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตาแล้ว การเข้าถึงวัดยังต้องนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วย

ที่ตั้ง : อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 262 139

3. วัดพนัญเชิงวรวิหาร

“วัดพนัญเชิงวรวิหาร” พระอารามเก่าแก่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับตำนาน .. เมื่อพระนางสร้อยดอกหมาก พระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีน ทรงกลั้นพระทัยปลิดชีพตัวเอง เนื่องจากทรงน้อยพระทัยที่พระเจ้าสายน้ำผึ้งมิได้เสด็จมารับพร้อมขบวนขันหมาก จนเกิดศาลบูชาเจ้าแม่สร้อยดอกหมากริมแม่น้ำป่าสัก

ขณะที่หลวงพ่อโต หรือพระพุทธไตรรัตนนายก ขนาดหน้าตักกว้าง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร ก็เป็นพระพุทธรูปนั่งสมัยอยุธยาตอนต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน โดยสร้างมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี

ส่วนผนังภายในวิหารยังงดงามด้วยช่องบรรจุพระพุทธรูปถึง 84,000 องค์เท่าจำนวนพระธรรมขันธ์ และนอกจากนี้บริเวณท่าน้ำหลังวัดยังมีวังปลาให้นักท่องเที่ยวมาให้อาหารกันด้วย

ที่ตั้ง : ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-17:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 243 867-8

4. วิหารพระมงคลบพิตร

“วิหารพระมงคลบพิตร” แหล่งท่องเที่ยวสุดคลาสสิคที่หลลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตรและสูง 12.45 เมตร

ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ต่อมาเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรได้ถูกข้าศึกเผาทำลายจนเสียหาย จนกระทั่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5

นอกจาก จะได้มานมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่คู่กรุงศรีอยุธยาแล้ว ยังสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมความงามของวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่อยู่ด้านข้างกันก็ได้ และยังมีตลาดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและอาหารนานาชนิดอยู่ไม่ไกลจากวิหารด้วย

ที่ตั้ง : อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-17:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 241 689

5. วัดพระศรีสรรเพชญ์

“วัดพระศรีสรรเพชญ์” อดีตพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สร้างเพื่อเป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เคยใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมาย และเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์

ความยิ่งใหญ่ อยู่ตรงใจกลางวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่ศิลปะลังกา 3 องค์ เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4

ส่วนในพระวิหาร เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพุทธรูปหุ้มทองคำที่ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในสมัยอยุธยา แต่ได้ถูกเผาลอกทองไปหมดสิ้นเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จนสมัยรัชกาลที่ 1 จึงทรงอัญเชิญแกนในพระศรีสรรเพชญ์ และสร้างพระเจดีย์หุ้มไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ที่ตั้ง : อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 242 284, 035 242 286

6. วัดตะโก หลวงพ่อรวย

“วัดตะโก หลวงพ่อรวย” เป็นวัดเก่าแก่ใน อ.ภาชี ที่พุทธศาสนิกชนจะรู้จักเป็นอย่างดีจากชื่อเสียงของ #หลวงพ่อรวย หรือ #พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ พระเกจิสายกรรมฐาน และยังเป็นต้นตำรับเครื่องรางของขลัง โดยเฉพาะเลสเงินนำโชค และเหรียญหลวงพ่อรวย ที่เชื่อว่าจะนำความมงคลมาให้ตามชื่อของหลวงพ่อ

นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาที่ชาวบ้านเลื่อมใสเป็นอย่างมาก เมื่อหลวงพ่อมรณภาพ ลูกศิษย์ของท่านจึงได้บรรจุสังขารไม่เน่าเปื่อยของท่านไว้ในโลงแก้ว พร้อมกับสร้างเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ครอบไว้ ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนัง และลวดลายสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงาม

ที่ตั้ง : ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 774 114

7. ตลาดโก้งโค้ง

“ตลาดโก้งโค้ง” มาสัมผัสตลาดสุดคลาสสิค ที่จำลองบรรยากาศสมัยก่อนที่พ่อค้าแม่ขายยังนั่งขายสินค้ากับพื้น ขณะที่ชาวบ้านต้องก้มๆ เงยๆ จ่ายตลาด จนกลายเป็นชื่อ “ตลาดโก้งโค้ง” นั่นเอง

นอกจาก จะมีของที่ระลึก เครื่องใช้สไตล์โบราณต่างๆ ให้เลือกซื้อไปรำลึกความหลัง และมุมถ่ายรูปย้อนยุค อาหารการกินที่นี่ก็เยอะ แถมมีที่ให้นั่งกินหลายโซน ไม่แออัด

มีตั้งแต่ “ขนมถ้วย” ซึ่งสามารถนั่งตักกินได้เลยที่ร้าน (จ่ายราคาตามจำนวนถ้วยที่กิน) .. ขนมบ้าบิ่น ขนมครกใบเตย โรตีสายไหม ขนมไทยต่างๆ ขนมย้อนยุควัยเด็ก ชากาแฟโบราณ ไปจนอาหารคาว พวกก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ผัดไทย หอยทอด ส้มตำ น้ำพริก รวมถึงผักผลไม้ต่างๆ ก็มีให้เลือกซื้อ

ส่วนคนที่อยากนั่งพักก็มีบริการนวดคลายเส้นด้วย!

ที่ตั้ง : ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 09:00-16:00 น. เปิดทุกวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร. : 089 107 8443

8. กรุงเก่าเตี๋ยวเรือ

“กรุงเก่า เตี๋ยวเรือ” ร้านนี้อยู่หัวมุมถนน ใกล้โรงพักเมืองพระนครศรีอยุธยา หาไม่ยาก ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้รสชาติน้ำซุปเข้มข้นแบบไม่ต้องปรุง มีให้เลือกทั้งหมูและเนื้อ จะเส้นเล็กเส้นหมี่ หรือเกาเหลาก็มีให้เลือก ใส่สด ชิ้น เปื่อย พร้อมโรยกากหมู แกล้มหมูสะเต๊ะซักชุด

ปิดด้วย.. ขนมถ้วย หรือ น้ำแข็งไส สักถ้วย แค่นี้ก็ฟิน แถมราคาน่าคบ ชามเล็ก 15 บาท ชามใหญ่ 40 ถ้าไม่อิ่มจะต่อผัดไทยกุ้งแม่น้ำด้วยก็ยังได้!

ที่ตั้ง : อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 09:00-17:00 น. ทุกวัน

โทร. : 092 685 7770

9. ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสระบัว

มีคนบอกว่า.. “ก๋วยเตี๋ยวเรือ” ต้องกินจากชามเล็กๆ รสชาติถึงจะโดนใจ ถ้ามาร้านนี้ จะได้ทั้งราคาน่ารักในขนาดชามกำลังเหมาะ ได้มาตรฐานก๋วยเตี๋ยวเรือดั้งเดิม รสชาติทั้งแบบน้ำและแห้งเข้มข้นไม่ต้องรบกวนเครื่องปรุง

มีทั้ง เนื้อ และ หมู ให้เลือก พร้อมเครื่องในสดสะอาด อร่อยแบบชามเดียวไม่พอจนแม่ค้าลวกเส้นมือเป็นระวิง คนแน่นร้านตลอดอย่างกับเล่นเก้าอี้ดนตรี ส่วนใครที่ไม่อิ่มก็มีผัดไทยกุ้งสด รวมทั้งหมูสะเต๊ะเพิ่มความอร่อยด้วย!

ที่ตั้ง : ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 081 565 0089

10. ต้นน้ำริเวอร์วิว

มาอยุธยาไม่แวะกิน #กุ้งแม่น้ำ ซักมื้อ เดี๋ยวจะว่า..ไม่ครบ ร้านนี้ ขึ้นชื่อเมนู “กุ้งแม่น้ำเผา” มากๆ เรียกว่า.. เดินเข้าร้านก็จะได้กลิ่นหอมจากเตาจนต้องหยุดดู และ สั่งแบบไม่ลังเล คุณภาพถือว่าใช้ได้! มันกุ้งสีส้มๆ เยิ้มๆ ส่วนเนื้อก็แน่นเด้ง กินกับ น้ำจิ้มรสเด็ด แล้วซึ้งเลย…

ส่วนเมนูจานอื่น ก็รสชาติดีไม่แพ้กัน เช่น ต้มยำปลาน้ำใส ปลาผัดฉ่า ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม สายบัวผัดปู ทอดมันปลากราย และอีกมากมาย บรรยากาศร้านชิลๆ บนเรือนแพริมแม่น้ำ แถมอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังบางปะอินด้วย

ที่ตั้ง : อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 10:00-20:30 น. ทุกวัน

โทร. : 035 261 006

11. ข้าวต้มกำลังภายใน

“ข้าวต้มกำลังภายใน” บรรยากาศร้านสมชื่อ ราวกับมากินแถวเยาวราชกับอากงอาม่า ตกแต่งด้วยภาพวาด โคมไฟ และสีสัน ได้กลิ่นอายวัฒนธรรมจีน

เมนูเด็ด ก็ต้องบรรดากับข้าวกินกับข้าวต้ม เช่น ผัดกุยช่ายขาวกับเต้าหู้ เป็ดพะโล้ ผัดผักบุ้งไฟแดง ปลาอินทรีย์ทอด ยำสามกรอบ ออส่วนหอยนางรม ปีกไก่ทอดเกลือ และอีกหลายอย่างให้เลือก บอกเลยข้าวต้มถ้วยเดียวไม่พอ

ที่ตั้ง : ถ.นเรศวร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 15:00-23:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 241 934

12. Busaba Cafe & Meal

คาเฟ่สีขาวเล็กๆ ริมถนนอู่ทอง เป็นทั้งร้านอาหาร และ เครื่องดื่มดีไซน์เก๋ ที่อยู่ตรงทางเข้า “Busaba Ayutthaya” โฮสเทลบ้านทรงไทยสีขาวที่โด่งดัง

ภายในร้าน ตกแต่งแบบ Less is more ด้วยการลดทอนลายผ้าขาวม้าให้เหลือเพียงเส้นกริดหรือตาราง บรรยากาศในร้านจึงโปร่งสบายตา มีจุดจำหน่ายสินค้าดีไซน์ของแบรนด์ Busaba Craft & Design ด้วย

ส่วนเมนูที่ทางร้านแนะนำ ก็เช่น “สปาเก็ตตี้ผัดไทย” เมนูฟิวชั่นที่อร่อยลงตัว รวมไปถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์อย่าง บุษบาลาเต้เย็น กาแฟเย็นท็อปปิ้งด้วยสายไหมอยุธยา ที่สามารถเคล้าลงไปในกาแฟเพื่อเพิ่มความหวานอร่อยได้!

ที่ตั้ง : ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 10:00-21:00 น. ทุกวัน

โทร. : 061 593 3836