ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภาพถ่าย Bangpong Photo Contest 2019

ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภาพถ่าย Bangpong Photo Contest 2019

หลักเกณฑ์ของการประกวดภาพถ่าย งานเทศกาลอาหารอร่อย และของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง  โดยจะต้องถ่ายภาพจากงานสตรีทอาร์ตที่อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หรือเป็นภาพถ่ายวิถีชุมชนภายในอ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เงื่อนไขในการส่งภาพเข้าประกวด

-เป็นภาพถ่ายดิจิตอล  จากกล้องดิจิตอล  หรือกล้องโทรศัพท์มือถือ  สามารถสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระ  ไม่จำกัดรูปแบบ

-ไฟล์ภาพนามสกุล JPG พร้อมอัดภาพขนาด 12×18   นิ้ว  มีอายุไม่เกิน 1 ปี  นับจากวันที่ส่งภาพประกวด  ในภาพต้องไม่มีลายน้ำ  ตัวอักษร  หรือ  สัญลักษณ์ใดๆ

-ส่งผลงานได้คนละ 1 ภาพ  ต่อ 1 หัวข้อ  (สามารถส่งได้ถึง2 หัวข้อ และ 1 ภาพส่งได้แค่หัวข้อเดียว)

-ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

-ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ  รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับ  ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัด  ตลอดจนสงวนสิทธิ์ของการไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด

-คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

กำหนดส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

สามารถส่งภาพได้ที่ร้านแฮนด์อาร์ต (ซอยตลาดโต้รุ่งบ้านโป่ง) โทร.09-6926-9145 หรือส่งเข้าเมล์ [email protected]

ประกาศผลวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.