การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบความสุข โครงการ “เมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้” ให้นักเรียน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งความสุขให้เด็กๆในมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ใน โครงการ “เมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้”  นำท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ พื้นที่สระบุรี และประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

 

ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ ส่งมอบความสุขเด็กในมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในกิจกรรมพาน้องผู้พิการทางสายตาเข้าแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ พื้นที่สระบุรี และประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

อาทิ ไปท่องเที่ยวฟาร์มโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มวกเหล็ก สระบุรี

และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “เมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ Tourism for All”

ซึ่งกิจกรรมนี้กองบริหารความยั่งยืน สำนักผู้ว่าการ ร่วมกับกองตลาดภาคกลาง ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกันจัดทริปท่องเที่ยวพาน้องผู้พิการทางสายตา จำนวน 64 คน อายุ ระหว่าง 10-18 ปี จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

คำยอดนิยม