ท่องกรุงเก่า เยือนพระอารามหลวงสมัยอยุธยา @วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อดีตพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สร้างเพื่อเป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เคยใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมาย และเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์

ความยิ่งใหญ่อยู่ตรงใจกลางวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่ศิลปะลังกา 3 องค์ เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 ส่วนในพระวิหารเคยเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพุทธรูปหุ้มทองคำที่ถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในสมัยอยุธยา แต่ได้ถูกเผาลอกทองไปหมดสิ้นเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จนสมัยรัชกาลที่ 1 จึงทรงอัญเชิญแกนในพระศรีสรรเพชญ์ และสร้างพระเจดีย์หุ้มไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ที่ตั้ง : อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 242 284 , 035 242 286

คำยอดนิยม