เที่ยวกรุงเก่า แวะกราบพระใหญ่ที่ ‘วิหารพระมงคลบพิตร’ จ.พระนครศรีอยุธยา

วิหารพระมงคลบพิตร แหล่งท่องเที่ยวสุดคลาสสิคที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูง 12.45 เมตร

สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ต่อมาเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรได้ถูกข้าศึกเผาทำลายจนเสียหาย จนกระทั่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากจะได้มานมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่คู่กรุงศรีอยุธยาแล้ว ยังสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมความงามของวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่อยู่ด้านข้างกันก็ได้ และยังมีตลาดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและอาหารนานาชนิดอยู่ไม่ไกลจากวิหารด้วย

ที่ตั้ง : อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-17.00 น. ทุกวัน

โทร. : 03-524-1689