ลพบุรี l ประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดไลย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดไลย์ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “วัดไลย์” เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น มีปูชนียวัตถุสำคัญ คือ “พระศรีอาริยเมตไตรย์” ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่แรกตั้งกรุงศรีอยุธยา หรือ ในสมัยสุโขทัย ต่อมาเมื่อถูกไฟใหม้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงโปรดฯ ให้อัญเชิญลงมาปฏิสังขรณ์ในกรุงเทพฯ แล้วคืนกลับไปประดิษฐานดังเดิม “พระศรีอาริยเมตไตรย์” มีความศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนเลื่อมใสศรัทธากันมาก  และจัดให้มีงาน “ประเพณีแห่พระศรีอาริย์เมตไตรย์ วัดไลย์” อันยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยความเชื่อที่ว่า “พระศรีอาริย์เมตไตรย์” จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า หลังจากที่ศาสนาของพระโคตมพุทธเจ้าสิ้นสุดลง

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม จังหวัดลพบุรี จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่พระศรีอาริย์เมตไตรย์ วัดไลย์” ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งกำหนดให้มีการแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖) โดยทางวัดจะอัญเชิญพระศรีอาริยเมตไตรย์ ประดิษฐานบนแท่นตะเฆ่ และจัดขบวนแห่จากวัดไลย์ ชักลากไปตามเส้นทางท่าโขลง – บ้านหมี่ สิ้นสุดที่โรงเรียนวัดท้องคุ้ง รวมระยะทางไป – กลับ กว่า ๑๐ กิโลเมตร ตลอดเส้นทาง ประชาชนจะตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารนานาชนิด พร้อมทั้งมีการแสดงดนตรี มหรสพสมโภช และมีจุดหยุดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำ และกราบนมัสการปิดทอง ส่วนภาคกลางคืน จะมีการแสดง แสง เสียง เล่าตำนานพระศรีอาริยเมตไตรย์ นอกจากนี้ ทุกวันยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การรำถวายมือ, ตลาดน้ำ ลานวิถีชีวิต, การประกวดร้องเพลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น, การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นถิ่น ขนมพื้นบ้าน เป็นต้น

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ เขาสมอคอน สำนักตักสิลาในสมัยโบราณ ที่อยู่ของพระสุกทันตฤาษี  อาจารย์ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระยางำเมือง เจ้าเมืองพะเยา, ท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตร บ้านมหาสอน ล่องแพเปียก ชมวิถีชีวิตลุ่มน้ำบางขาม เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านมหาสอน, วัดห้วยแก้ว ชมความงดงามของเจดีย์กลางน้ำรูปแบบปราสาทขอม เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗ ทุกวัน เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage : TAT Lopburi