ชัยนาท l ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๗ และงานสมโภชปีแห่งการพระราชทานนามวัดทรงเสวย ครบ ๑๑๑ ปี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๗ และร่วมงานสมโภชปีแห่งการพระราชทานนามวัดทรงเสวย ครบ ๑๑๑ ปี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “วัดทรงเสวย” เป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดเกสร” และเปลี่ยนเป็น “วัดหนองแค” ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๑ (ร.ศ. ๑๒๗) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงประทับเรือพระที่นั่ง “ครุฑเหิรเห็จ” เสด็จประพาสต้นตรวจลำแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) และประทับแรมที่ตำบลวัดสิงห์

ในครั้งนั้น พระอธิการคล้อยเจ้าอาวาส ได้ชักชวนราษฎรสร้างพลับพลารับเสด็จ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เสวยยอดหวายโปง  ตาแป้น มรรคนายกวัดหนองแค จึงได้ให้ชาวบ้านไปหายอดหวายโปงเผา หยวกกล้วยต้ม และน้ำพริกปลามัจฉะมาถวาย พระองค์ทรงเสวยอย่างเจริญพระกระยาหาร จึงทรงตั้งให้ตาแป้น ดำรงตำแหน่งหมื่นสมาน ขุนมาส และตรัสกับชาวบ้านว่า ต่อไปนี้ให้เรียกวัดนี้ว่า “วัดเสวย” แต่ชาวบ้านได้ขอพระราชทาน เติมคำว่า “ทรง” ไปด้วย พระองค์ทรงพระอนุญาต ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดทรงเสวย” มาจนถึงทุกวันนี้

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดทรงเสวย จึงร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน “ตามรอยเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๗ และงานสมโภชปีแห่งการพระราชทานนามวัดทรงเสวย ครบ ๑๑๑ ปี” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์, พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชปีแห่งการพระราชทานนามวัดทรงเสวย ครบ ๑๑๑ ปี, พิธีสลากภัต ๑๑๑ สำรับ, พิธีเททองหล่อเทวรูปบรมครูพิเภกตรวจดวงชะตา, การแสดงลิเกเงินล้าน คณะ “ศรราม น้ำเพชร”, การแสดง แสง เสียง และคอนเสิร์ตจากศิลปิน “พงศ์ พันธ์ อุ้ม ไมค์ทองคำ” เป็นต้น

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ภายในวัดนักท่องเที่ยวยังสามารถแวะกราบขอพรอัฐิธาตุหลวงปู่ย้อย (พระครูวิชัยสาธุกิจ) เทพเจ้าวาจาสิทธิ์ แห่งแม่น้ำท่าจีน เจ้าตำรับ ตำราแมงมุมขยุ่มทรัพย์ ศิษย์หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่า, ชมวัตถุมงคลหลวงปู่ย้อย และกุฎิเก่าดั้งเดิมสมัยตอนหลวงปู่ย้อยยังมีชีวิตอยู่, กราบนมัสการหลวงพ่อทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตีฆ้องใหญ่มหาชัยมงคล เสริมชะตาชีวิต ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัดทรงเสวย  โทร. ๐๕๖-๙๔๓๐๓๔ ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗ ทุกวัน เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage : TAT Lopburi