เที่ยวหัวหินอย่าลืมแวะ ‘สถานีรถไฟหัวหิน’ สถานีสุดคลาสสิก และสวยที่สุดในประเทศไทย

สถานีรถไฟหัวหิน ถือเป็น Landmark สำคัญแห่งหนึ่งของ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมจำนวนมาก ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสุดคลาสสิก  

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2469 โดยพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรฉัตร์ไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการนำความเจริญมาสู่เมืองหัวหิน นับตั้งแต่ความงามของหาดหัวหินถูกค้นพบ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน

ตัวอาคารเป็นตึกครึ่งไม้สถาปัตยกรรมแบบวิคทอเรีย นอกจากนี้ยังมีพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ ที่นำมาจากพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และมีหัวรถจักรไอน้ำที่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และห้องสมุดรถไฟที่สร้างจากโบกี้เก่าเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ

ตั้งอยู่ ถ.พระปกเกล้า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด-ปิด เปิดทุกวัน