ลพบุรี l แต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม แต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง ในวันที่ ๑๕, ๑๖, ๒๒, ๒๓, ๒๙, ๓๐ พฤษภาคม  และวันที่  ๕, ๖, ๑๒, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรม “แต่งไทย ใส่บาตร เดินตลาด ชมวัง”  ขึ้นทุกวันพุธ-พฤหัสบดีที่ ๑๕, ๑๖, ๒๒, ๒๓, ๒๙, ๓๐ พฤษภาคม และวันพุธ-พฤหัสบดีที่ ๕, ๖, ๑๒, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และสวนราชานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการซึมซับ และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของชาติ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจที่ดีในภาพรวมของประเทศ

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ทุกเย็นวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพร้อมเดินชมตลาดย้อนยุค ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์, ทุกเช้าวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวนกว่า ๔๐ รูป ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังเก่าแก่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ องค์ที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้น ณ เมืองลพบุรี และเสด็จมาประทับมากถึง ปีละ ๘ – ๙ เดือน

นอกจากกิจกรรมภายในงานดังกล่าวแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานฯ อาทิ ศาลพระกาฬ สถานที่ประดิษฐาน “เจ้าพ่อพระกาฬ” เทวรูปขอมโบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี, พระปรางค์สามยอด โบราณสถานอันงดงาม สร้างด้วยศิลาแรงเรียงกันสามองค์ บริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยของลิงฝูงใหญ่, บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) บ้านพักของท้าวทองกีบม้า กับสามี เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางชาวกรีก คนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์ฯ วัดเสาธงทอง นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปเก่าแก่ ที่ชาวจังหวัดลพบุรีให้ความเคารพศรัทธา เป็นต้น

พลาดไม่ได้ แต่งไทยมาใส่บาตรกันนะคะ . . . ได้บุญ อิ่มท้อง พร้อมสาระ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี  โทร. ๐๓๖-๔๒๒๑๖๖, ๐๓๖-๔๒๒๐๔๔  ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. ๐๓๖-๗๗๐๐๙๖-๗ ทุกวัน เวลา ๐๘. ๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ www.tat7.com และ Facebook Fanpage : TAT Lopburi