เชิญเที่ยวชมบรรยากาศ “งานวัดย้อนยุค” วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 จ.สมุทรสงคราม

เชิญเที่ยวชมบรรยากาศ “งานวัดย้อนยุค” ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562

ณ อนุสรณ์สถานแฝดอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

สัมผัสบรรยากาศการแสดงชั้นนำ เช่น ลิเกศรราม น้ำเพชร หญิง ธิติกานต์ มาช็อป ชิม ชม เลือกซื้อสินค้าและอาหารมากมาย เพลิดเพลินกับการละเล่นไทยพื้นบ้าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034 – 71813