ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562

ชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณีจุดลูกหนูชาวมอญ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562

ณ ลานอเนกประสงค์ตำบลบ้านฉาง ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี