เดินชิลล์ชมวัง พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังบางปะอิน เดิมคือพื้นที่พระราชวังเก่าแก่ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา

เวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 4 จึงได้เกิดการบูรณะพระราชวังหลังจากที่ถูกทิ้งร้างไปนาน โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้เกิดการสร้างอาคารที่สำคัญเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานและรับรองพระราชอาคันตุกะ

ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ เช่น หอเหมมณเฑียรเทวราช หรือปรางค์ศิลาจำลองแบบขอม, พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ปราสาททรงจตุรมุขกลางน้ำ, พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกขุนนางในงานพระราชพิธี, พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ที่ประทับฤดูหนาวซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน, หอวิฑูรทัศนา สำหรับชมวิวจากมุมสูง เป็นต้น

ที่ตั้ง : อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-16:00 น. ทุกวัน

โทร. : 035 261 044

คำยอดนิยม