เมษายน 2562 ชวนเที่ยวราชบุรีตลอดทั้งเดือน กิจกรรมดีๆ มีเพียบ

ททท.ราชบุรี นำเสนอกิจกรรมในเดือนเมษายน 2562 ชวนเที่ยวราชบุรีตลอดทั้งเดือน

6 เมษายน 2562  โขนกรมศิลปากร ตอนศึกพรมาสตร์-ยกรบ ที่เขาแก่นจันทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 

12-16 เมษายน 2562  สงกรานต์ เบิกบาน แต่งไทย เที่ยวราชบุรี ที่ ณ สัทธา อ.บางแพ จ.ราชบุรี 

13-14 เมษายน 2562  เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้ง 14 “มรดกโลก มรดกไทย หัวใจโขน” อ.โพธาราม

19-21 เมษายน 2562 งานเทศกาลองุ่นหวาน และของดีดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก

งานเทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์องุ่น ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอดำเนินสะดวกให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดำเนินสะดวกอีกทางหนึ่ง ภายในงานจัดให้มีการประกวดองุ่นและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การประกวดธิดาองุ่น ซึ่งผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวสวนพายเรือบรรทุกพืชผักผลไม้ในบริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวก และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นบ้านของชาวดำเนินสะดวก ชมนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และมหรสพนานาชนิด หรือเลือกซื้อสินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และชมการแสดงของดารานักร้องชื่อดัง

21 เมษายน 2562 ปั่นปันรัก พักเมืองรอง ครั้ง 2 @ราชบุรี อ.โพธาราม

20-21 เมษายน 2562  ลานวัฒนธรรม “เล่าขานตำนาน บ้านกำแพง” อ.โพธาราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.สำนักงานราชบุรี โทร 032-919176-8

คำยอดนิยม