เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2562 วันที่ 13 – 15 เมษายน 2562

จังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการ อำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกันกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

“เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี 2562” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 ณ ถนนอาทิวราห์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ตั้งแต่ 15.30 น. พลาดไม่ได้เลย 1 ปี มีครั้งเดียวที่จะได้สรงน้ำหลวงพ่อโตทองคำ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

และถวายน้ำสงกรานต์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์หลวงพ่อโตทองคำ มีขนาดความสูง 23 นิ้ว ปางป่าเลไลยก์ โครงสร้างภายในเป็นทองเหลืองหนัก 36 กิโลกรัม หุ้มทองคำแท้ (ทองคำสวิส) 99.99%  ความหนา 16 ทองคำหนัก 5.715 กิโลกรัม แท่นประดิษฐานองค์หลวงพ่อโตทองคำ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จารึกอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ไว้เป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อันเชิญมาประดิษฐานบนรถบุปผชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงามยิ่งใหญ่

พร้อมกับขบวนแห่รถบุปผชาติของทั้ง ๑๐ อำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ถูกประดับประดาอย่างสวยงามสอดแทรกไปด้วยวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การเล่นต่างๆ ในพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอที่ขนมาโชว์เต็มที่ ถนนเล่นน้ำอุโมงค์น้ำตลอดถนนอาทิวราห์ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงทุกค่ำคืนของงาน

นอกจากกิจกรรมดีๆเหล่านี้แล้ว ททท.สุพรรณบุรี ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้ อาทิ สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองที่ชาวสุพรรณบุรีให้การนับถือและชมบรรยากาศรอบๆ อย่างกับอยู่ในหมู่บ้านชาวจีน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและอุทยานมังกรสวรรค์หมู่บ้านลี่เจียง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, ชมบ้านทรงไทยและอุปกรณ์การทำนา ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย –นาเฮียใช้ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, สักการะหลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมืองชาวสุพรรณบุรี

เรียนรู้วรรณคดีขึ้น ขุนช้างขุนแผน วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, ชมเรือนขุนแผน ต้นไม้มะขามยักษ์ที่ใช้วิชาเสกใบมะขาม ต่อแตน วัดแค อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี,ชมทัศนีย์ภาพ 360 องศา เมืองสุพรรณ ตื่นตาเริงระบำน้ำพุ สวนเฉลิมภัทรราชินีและหอคอยบรรหาร-แจ่มใส อ.เมืองจ.สุพรรณบุรี, ไหว้พระขอพร 9 วัดเก่าแก่เมืองสุพรรณบุรี ง่ายๆ ไม่หลงทาง 9 วัด 9 กม. เส้นทางไหว้พระ 9 วัด อ.เมืองจ.สุพรรณบุรี, เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เรื่องประวัติเมืองสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-535380

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร 035-525880