เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 14 จ.ราชบุรี 13 – 14 เมษายน 2562

วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ท่านพระครูพิทักษ์ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน พันเอกพงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ นายอำเภอโพธาราม นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และ นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 14 ที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 2562 ณ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตัั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น.

การจัดงานปีนี้ มีแนวคิดจากการนำเอาศิลปะสองแขนงได้แก่ “โขนและหนังใหญ่” ที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก โดยคณะผู้จัดงานได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปะการแสดงของไทยที่มีอัตลักษณ์มาแสดงร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่ โดยใช้การแสดงในตอนที่ชื่อว่า “ศึกทรพี ทรพา – พาลีสอนน้อง” ขับเคลื่อนตามเนื้อเรื่องด้วยบทพากย์ บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวและให้อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชม และนักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์

นอกจากการแสดงหนังใหญ่และโขนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมฟรีแล้ว ยังมีตลาดโบราณริมน้ำแม่กลองที่ใช้ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้แลกเบี้ย เพื่อใช้แทนเงินสดในการจับจ่ายใช้สอยภายในตลาด ร่วมกิจกรรมก่อกองทราย ชมงานสาธิตช่างสิบหมู่ งานจักสาน การตอกหนัง ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ และกิจกรรมสำหรับครอบครัว ฯลฯ

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจกิจกรรมด้านวัฒนธรรม แต่งไทยร่วมงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ในวันที่ 13 – 14 เมษายน 2562 นี้

สนใจสามารถติดตามได้ทาง เพจวัดขนอนหนังใหญ่ www.facebook.com/WatKhanonNangYai/ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ประทุมรัตน์ อิ่มคำ 091-8565956 ฐปณี จันทคัด (จุ๊) 086-3341894 สร้อยสน ทองใบศรี 086-3109859

ขอบคุณเรื่องและภาพจาก: ททท.สำนักงานราชบุรี