มหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ” 5 – 7 เมษายน 2562

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานมหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย ” ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น.  พบนิทรรศการมีชีวิตเรียนรู้ความมหัศจรรย์ของพันธุกรรม ชม ชิม ช้อป ผลไม้ฤดูร้อนนานาชนิด อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านรสเด็ด ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปคุณภาพ

จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนเรียนฟรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช ตั้งอยู่ (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี

ขอขอบคุณเรื่องและภาพ : https://www.wisdomking.or.th/