ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทางที่ 5 มนตร์เสน่ห์ ทะเล วัง กรุงเทพฯ – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทางที่ 5 มนตร์เสน่ห์ ทะเล วัง กรุงเทพฯ – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 (กรุงเทพฯ  – เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์)

08.00 น. ออกเดินทาง

09.00 น. ถึง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี เดิมเรียกว่า เขาสมนหรือเขาคีรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน

10.00 น. ถึง วัดข่อย วัดที่สวยงามมีเอกลักษณ์ โดยตัวอาคารของวัดสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะคล้ายผ้ายันต์ และผนังอาคารเต็มไปด้วยอักขระพิเศษ ซึ่งประติมากรรมทั้งหมดเกิดจากฝีมือช่างสกุลเมืองเพชร

10.30 น. ถึง วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มสร้างในสมัยใด แต่สันนิษฐานจากจดหมายเหตุเมืองเพชร และโบราณวัตถุในบริเวณเดียวกัน จึงคาดกันว่า วัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพระพุทธไสยาสน์มีอายุกว่า 400 ปี

11.30 น. ถึง วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นอารามหลวงชั้นตรี ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่นักวิชาการได้สันนิษฐาน จากการขุดค้นพบซากอิฐสมัยทราวดีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงคาดการณ์กันว่า น่าจะสร้างราวสมัยทวารวดี จนถึงช่วงสมัยสุโขทัย มีอายุราว 800-1,000 ปี โดยประมาณ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ถึง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อนของรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ (เรือนไทยผสมยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง

17.30 น. เข้าสู่ที่พัก

18.00 น. เดินเล่น ย่าน STREET FOOD ชื่อดังของใจกลางเมืองหัวหิน

19.00 น. ผักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (ประจวบคีรีขันธ์)

08.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก

09.00 น. ถึง ถ้ำพระยานคร ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ซึ่งจะต้องนั่งเรือเข้าไป และใช้เวลาในการเดินเท้าเข้าไปภายในถ้ำ 20 นาที

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ถึง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เดินทางบุกซาฟารีธรรมชาติพร้อมทำกิจกรรมส่องสัตว์ อาทิ กระทิงและช้าง ที่เป็นเสน่ห์ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

20.00 น. เดินทางเข้าที่พัก ณ อ่าวมะนาว

วันที่ 3 (ประจวบคีรีขันธ์ – กทม.)

09.30 น. ออกเดินทางจากที่พัก

10.00 น. ถึง ด่านสิงขร จุดช๊อปปิ้งระหว่างชายแดนไทยและพม่า และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวไทยและชาวพม่าที่มีคุณภาพดีหลากหลายชนิด

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

16.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม