ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทางที่ 4 Premium Local กทม.- สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม

ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทางที่ 4 Premium Local กทม.- สมุทรสาคร – สมุทรสงคราม

วันแรก

เวลา 08.00 น.     ออกเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาคร

เวลา 09.00 น.     หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี (รางวัล Tourism Awards 2014) หมู่บ้านที่ชาวชุมชนรวมกลุ่มกัน โดยนำองค์ความรู้ และทักษะการทำเครื่องเบญจรงค์จากการเป็นลูกจ้างโรงงานผลิตเครื่องลายครามมาประยุกต์ใช้ ภายใต้กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี ด้วยรูปแบบลวดลายเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ ประณีตอ่อนช้อย บ่งบอกถึงวิถีไทยดั้งเดิม เครื่อง เบญจรงค์ทุกชิ้นจึงมีความงดงามต้องตาต้องใจนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจนต้องตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็น  ของที่ระลึก การติดต่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานขั้นตอนและกระบวนการผลิต ตลอดจนการมีส่วนร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ โทรศัพท์ 0 3447 9956  0 3447 3471 , 08 1861 4626 , 08 1995 9196

เวลา 11.00 น.     ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เปลี่ยนชุดสวมใส่สบายพร้อมลุยโคลน อุปกรณ์กันแดดและควรเตรียมถุงเท้ายาวเพื่อป้องกันเปลือกหอยบาดขณะลงปลูกต้นไม้ จากนั้นเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ป่าชายเลนจากปราชญ์ชาวบ้าน และลงเรือล่องชมระบบนิเวศป่าชายเลน ชมป่าโกงกาง ลิงแสม ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน รับประทานอาหารกลางวันบนกระเตงกลางทะเล ลงปลูกป่าชายเลน เล่นสกี กระดานเลน แถกกระดานเลนหาหอยแครง เป็นต้น      (สอบถามเวลาน้ำขึ้น-ลง ก่อนการเดินทาง โทรศัพท์ 08 6177 7942)

เวลา 12.30 น.     รับประทานอาหารทะเลบนกระเตงชาวเล

เวลา 14.00 น.     ตลาดร่มหุบ สถานีรถไฟแม่กลอง แหล่งท่องเที่ยว Unseen 3 ภาคกลาง ที่ชาวบ้านใช้ทางรถไฟเป็นตลาดวางขายสินค้านานาชนิด เมื่อถึงเวลารถไฟมาพ่อค้าแม่ค้าก็จะเก็บร่มที่กางไว้พร้อมๆ กัน เป็นที่น่า อัศจรรย์ใจสำหรับนักท่องเที่ยว

เวลา 15.30 น.   ค่ายบางกุ้ง โบสถ์ปรกโพธิ์ โบสถ์ที่ถูกปรกคลุมด้วยต้นไม้ 4 ชนิด ทั้งหลัง ภายในโบสถ์ประดิษฐาน หลวงพ่อนิลมณี หรือหลวงพ่อดำ ซึ่งในอดีตสถานที่แห่งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงยกกองทัพ มาตั้งฐานที่มั่นเพื่อรับศึกพม่า ณ ค่ายแห่งนี้ (ในกรณีเดินทางมาวันธรรมดา จ-พฤ.)

เวลา 16.30 น.   ตลาดน้ำอัมพวายามเย็น ซึ่งมีร้านอาหารอร่อย และร้านค้าของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ที่บ่งบอกถึงความเป็นอัมพวา (ในกรณีที่เดินทางวันมาวัน ส., อา.)

เวลา 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ชิมอาหารถิ่นของชาวแม่กลอง

เวลา 20.00 น.   นั่งเรือชมหิ่งห้อย และทัศนียภาพ ยามค่ำคืน โดยเรือจะมารับที่ท่าน้ำบริเวณร้านอาหาร หรือที่พักของนักท่องเที่ยว

เวลา 21.00 น. กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เวลา 08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น.     ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางพลับ (รางวัล Tourism Awards 2014) อำเภอบางคนที ชุมชนที่ได้รับรางวัลทางการท่องเที่ยวมากมาย (Tourism Awards) เรียนรู้กิจกรรมพอเพียงภายในชุมชน เช่น ชิมผลไม้สด ๆ จากสวน การปลูกส้มโอ ผลไม้ขึ้นชื่อของสมุทรสงครามโดยปลอดสารพิษ ชมการสาธิตการผลิตผลไม้แช่อิ่มและผลไม้กลับชาติ (บอระเพ็ด มะนาว พริก เป็นต้น) ชมการทำน้ำตาลมะพร้าว การเผาถ่านผลไม้ เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 3476 1985 , 08 9829 7100

เวลา 10.30 น.     อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) ชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บริเวณอาคารเรือนไทยหมู่ 5 หลัง ซึ่งสร้างในรูปแบบของเรือนคหบดี ชานเรือนจำลองจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ปัจจุบันจัดแสดงศิลปวัตถุรวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยรวบรวมขึ้นใหม่ทั้งหมด ชมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด ชมอาคารทรงไทยหมู่ 9 หลัง ที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูนแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของสถาปัตยกรรมไทยในสมัยโบราณกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

เวลา 12.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ท้องถิ่น เช่นกุ้งแม่น้ำ สมโอขาวใหญ่

เวลา 13.30      วิสาหกิจชุมชนบ้านเล็กริมคลอง (รางวัล Tourism Awards 2014) เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ในฐานต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การทำขนมต้ม การทำสานเครื่องใช้จากใบมะพร้าว การนำวัตถุดิบจากมะพร้าวมาทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถทดลองทำได้ อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้ทดลองทำ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตการเรียน และการทำงานได้ ต่อไป

เวลา 15.30 น.    เดินทางกลับ ระหว่างทาง สามารถแวะซื้อของดี ของฝากจังหวัดสมุทรสงคราม เช่นปลาทูแม่กลอง กะปิคลองโคลน และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ที่มีคุณภาพดี และราคาไม่แพง ที่วางขายอยู่บริเวณริมถนนพระราม ๒