ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทางที่ 3 Premium Art & Craft สุพรรณบุรี – อ่างทอง – สิงห์บุรี – ชัยนาท

ตามรอยมรดกแห่งสยาม  เส้นทางที่ 3 Premium Art & Craft สุพรรณบุรี – อ่างทอง – สิงห์บุรี – ชัยนาท

วันแรก (กทม.- สุพรรณบุรี – อ่างทอง – ลพบุรี)

07.00 น.         –  ออกเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรี

09.00 น.         –  ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) แหล่งรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่าให้ได้ศึกษาและเรียนรู้สร้างขึ้นจากความจงรักภักดีและ สำนึกในคุณงามความดีของในหลวง พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนคนไทย ก่อตั้งโดยคุณนิทัศน์ เจริญธรรม รักษา ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับ ชาวนาและข้าวใช้ชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10.30 น.         –  สุ่มปลายักษ์ Landmark แห่งใหม่ของอ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในท้องที่ ที่ช่วยกันสร้างสุ่มปลายักษ์ไม้ไผ่ขนาดใหญ่นี้ขึ้นมา โดยใช้ลำไม้ไผ่ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่ายในชุมชนกว่า 5,000 ชิ้น เป็นจุดชุมวิวสูงแบบ 360 องศา

13.30 น.         – กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า แหล่งหัตถกรรมเครื่องจักสานสำคัญที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทอง ชมการผลิตเครื่องจักสาน เครื่องหวาย กลุ่มจักสานไม้ไผ่

16.00 น.         – ชมสาธิตกระบวนการทอผ้ามัดหมี่ วิถีชีวิตชุมชน อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี และยังสามารถเลือกซื้อผ้ามัดหมี่กลับไปเป็นของที่ระลึก

20.00 น.         – เข้าที่พักใน อ.เมือง จ.ลพบุรี

วันที่ 2  (สิงห์บุรี)

08.00 น.         – ออกเดินทางจากที่พัก

09.00 น.         – กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์พร้อมสาธิตภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน ลักษณะของผ้าหมักโคลน คือ เนื้อผ้าลื่น นิ่ม สวมใส่สบายตัว

12.30 น.         – รับประทานอาหาร ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน

– ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของสิงห์บุรี ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้าน ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไหว้พระอาจารย์ธรรมโชติ แห่งวัดโพธิ์เก้าต้น เป็นจำนวนมาก จึงมีการจัดแต่งซุ้มจำหน่ายสินค้าด้วยวัสดุธรรมชาติในรูปแบบพื้นบ้าน ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย ชาวบ้านจะแต่งตัวย้อนยุคมานั่งจำหน่ายสินค้าไทยโบราณ พร้อมพูดจา ขอรับ/เจ้าค่ะ พาให้บรรยากาศยิ่งคล้ายตลาดในยุคโบราณ จนเป็นเอกลักษณ์ประจำตลาด ทำให้ตลาดได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

14.30 น.         – วิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ชม ชิม เรียนรู้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เช่น เผือก มัน กล้วย ฟักทอง ฯลฯ พร้อมสัมผัสวิถีพื้นบ้าน การตกกุ้งฝอย การทำปลาส้ม จากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเงี้ยว

18.00 น.         – ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหารเย็น ชมวิถีชีวิตและบรรยากาศสองฝั่งน้ำ

20.00 น.         – พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 (ชัยนาท – กทม.)

08.00 น.         – ออกเดินทางจากที่พัก

09.00 น.         – ชุมชนห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ. ขัยนาท เรียนรู้การทำอาหารถิ่น กับเมนูแปลกๆ อาทิ ข้าวเหนียวหน้าควายลุย ปลาร้าหัวตาล แกงขมไก่ ยำหัวลูกตาล

12.00 น.         – รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.         – โรงพักเก่าสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อาคารโรงพักของตำรวจ สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมี    อายุกว่า 100 ปี และถือว่าเก่าแก่สุดในประเทศ

15.00 น.         – ชัยนาท เซรามิค อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นกลุ่ม OTOP Premium ที่ทำการผลิตเซรามิก    เบญจรงค์ จาน ขามทรงโบราณ ศิลาดล และสินค้าเซรามิกต่างๆ ซึ่งดำเนินการมากว่า 14 ปี (Creative Tourism)

18.30 น.         – เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม