ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทางที่ 1 Premium Heritage กรุงเทพฯ – อ่างทอง – ลพบุรี – พระนครศรีอยุธยา- ปทุมธานี

ตามรอยมรดกแห่งสยาม เส้นทางที่ 1 Premium Heritage กรุงเทพฯ – อ่างทอง – ลพบุรี – พระนครศรีอยุธยา- ปทุมธานี

วันที่ 1 ( กรุงเทพฯ  – อ่างทอง – ลพบุรี )

08.00 น. ออกเดินทาง

09.00 น. วัดม่วง จ.อ่างทอง สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์พระ(พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ) จะมีความเชื่อกันว่า ขอให้ท่านประทานพรให้เติบโต เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

10.00 น. วัดบ้านพราน ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง มีวิหารสร้างตกแต่งด้วยเครื่องเบญจรงค์ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อของหลวงพ่อไกรทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอ่างทอง อายุกว่า 900 ปี

12.00 น. อินโตฟาร์ม รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจากเมล่อนสดๆจากฟาร์ม

14.00 น. บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี สัมผัสวิถีท่องเที่ยวโดยชุมชนและชมวิถีชีวิตชาวสยามที่ใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ำลำคลอง และ เกษตรกรรม

– กิจกรรมการทำไข่เค็มใบเตย

– ผ่อนคลายกับการทำสปาเท้าสมุนไพรแบบบ้านทุ่ง

– ชมการสานตะกร้าหวายมหาสอน ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

– ชมการสาธิตกระบวนการทำแคปหมู

– ทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ ขนมไทยโบราณชื่อมงคล

– ชมบ้านโบราณอายุกว่า 100 ปี ที่มีการสร้างช่องลับไว้หลบโจร

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พักในตัวเมืองลพบุรี

วันที่ 2 ( ลพบุรี – พระนครศรีอยุธยา )

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า

07.30 น. พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือวังนารายณ์  เป็นพระราชวังโบราณ ราชธานีแห่งที่ 2 และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งยามเช้า หลังจากนั้นรับฟังเรื่องราวทางประวัติศาตร์จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

13.00 น. เดินทางไปยัง จ.พระนครศรีอยุธยา

14.00 น. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติราชวรวิหาร โบสถ์ไทยที่สร้างสไตล์โบสถ์คริสต์ ศิลปะแบบโกธิค เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน

15.30 น. เดินทางเข้าที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17.00 น. ล่องเรือชมสองฝั่งริมแม่น้ำป่าสัก รับฟังเรื่องราววิถีชีวิตชาวสยามกับสายน้ำ เส้นทางเดินเรือสายประวัติศาสตร์ ความสำคัญของแม่น้ำ 3 สายที่ล้อมรอบเกาะเมือง ทำให้กลายเป็นเมือง ใหญ่ที่รุ่งเรืองมั่งคั่ง จากการค้าขายกับนานาประเทศ พร้อมรับประทานอาหารเย็น

20.00 น. กลับเข้าที่พัก

วันที่ 3 ( พระนครศรีอยุธยา – ปทุมธานี – กรุงเทพฯ )

08.00 น. แต่งกายชุดไทย ไปเจาะลึกประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยากับสถานที่สำคัญห้ามพลาด

– วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณ เป็นที่เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์

– พระราชวังโบราณ ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ อันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์

– วัดมหาธาตุ วัดใหญ่ประจำเมืองใหญ่ อันเป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

– วัดราชบูรณะ อีกหนึ่งวัดสำคัญสวยงามห้ามพลาด

13.30 น. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เลือกชื้อผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

14.30 น. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ร.9) จังหวัดปทุมธานี

– ชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านเรา”

– เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา อาทิ หลักการทรงงาน, ตามรอยพ่อ, ตลาดเก่าชาวเกษตร ฯลฯ

16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ