เที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33  ประจำปี 2562

ททท. สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33  ประจำปี 2562 “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม”

ททท.สำนักงานเพชรบุรี แถลงข่าวการจัดงาน พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” ซึ่งจะจัดในวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ณ เวทีหมู่บ้านภาคกลาง (23/1/62) ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ณ สวนลุมพินี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับกรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี , เทศบาลเมืองเพชรบุรี , สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของจังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” ซึ่งจะจัดในวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่เก่าแก่ มีความสำคัญและมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองเพชรบุรีเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้ เป็นแหล่งรวมงานช่างชั้นครูของประเทศหลายแขนง ดังปรากฏในงานด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งโบราณสถาน พระราชวังและพระอารามต่างๆ   เพชรบุรี จึงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งล้วนมีความงดงาม ตลอดผู้คนในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงความศรัทธายึดมั่นในพระพุทธศาสนาคนเมืองเพชร

จากความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดเพชรบุรีตามที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทางจังหวัดเพชรบุรี จึงร่วมกับกรมศิลปากร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ขึ้น   ซึ่งการจัดงานในปีนี้ ภายใต้ Theme  “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม”

โดยมุ่งเน้นจัด กิจกรรมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของงาน และพื้นที่รอบเขาวังภายในตัวเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่ง ททท.สำนักงานเพชรบุรี  ได้ร่วมกิจกรรมโดยการจัดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตกแต่งเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนำเสนอแนววิถีชีวิตชาวเลจากอำเภอบ้านแหลม นักเลงตาลโตนดจากอำเภอบ้านลาด และวิถีชีวิตผู้พิทักษ์ผืนป่าจากอำเภอแก่งกระจาน

สำหรับกิจกรรมงานในปีนี้ ประกอบด้วย สวยงามอลังการขบวนแห่เทิดพระเกียรติ และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รำถวายมือจากภาคประชาชนกว่า 500 ชีวิต โชติช่วงสว่างไสวกับไฟประดับเขาวัง งานสกุลช่างเมืองเพชร การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดง พื้นบ้าน ที่เวทีโรงโขนบนเขาวัง เทศน์มหาชาติบนพระนครคีรี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
มหกรรมโครงการตามพระราชดำริ สาธิตและจำหน่ายอาหารและขนมหวานเมืองเพชร สอน 108 อาชีพ ลุ้นรางวัลกับสลากกาชาดรางวัลใหญ่มากมาย เลือกซื้อเลือกชิมกับสินค้า OTOP ของดี 8 อำเภอ

สุดพิเศษกับกิจกรรม Amazing ไทยเท่ เชิญชวน “แต่งไทยเที่ยวเขาวัง” ลุ้นรับรางวัลกับ ททท.

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3242 8047 หรือที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 32471 005-6  และที่1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย