5 เส้นทางมรดกแห่งสยาม: Premium Nostalgia More Legacy

โครงการ Premium Nostalgia…More Legacy มรดกแห่งสยาม

ปรากฏการณ์สำคัญหนึ่งในกระแสการท่องเที่ยวช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา คือกระแสการเดินทางท่องเที่ยวแบบย้อนยุค หรือที่เรียกว่า Nostalgia Tourism เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการ “โหยหาอดีต” และนำมาสู่ความต้องการที่จะหวนย้อนกลับไปมีประสบการณ์ ในอดีตที่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เจริญรุ่งเรือง หรือมีความงดงามทางวัฒนธรรม

ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จึงได้นำจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ อุดมไปด้วยศิลปกรรมหัตถกรรม วิถีการกินชั้นสูง และหลักฐานการหลอมรวมวัฒนธรรมนานาชาติในดินแดนที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการทูต รวมถึงเรื่องราววิถีชุมชนริมน้ำที่สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามจนถึงปัจจุบัน

สำหรับโครงการนี้มีทั้งหมด 5 เส้นทาง ดังต่อไปนี้