เที่ยวท้าแดดที่ “ทุ่งทานตะวัน” จ.ลพบุรี

“ดอกทานตะวัน” ส่วนใหญ่จะเริ่มผลิดอกบานเมื่อใกล้เข้าสู่หน้าหนาว และปีนี้หน้าหนาวก็วนกลับมา (หรือยัง?) เอาเป็นว่า หนาวแล้วไปดู ไปถ่ายรูปทุ่งทานตะวันสวยๆกันดีกว่า ที่ “ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล” ต.นิคมสร้างตนเอง จ.ลพบุรี 

พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ไปแชะรูปกับทุ่งดอกไม้สีเหลืองอร่าม วิวด้านหลังที่เห็นเป็นภูเขาจีนแล

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลกว้างสุดลูกหูลูกตา ไฮไลท์ของที่แห่งนี้คือ ทุ่งทานตะวันสีเหลืองอร่ามและวิวด้านหลังที่เป็นภูเขา

จะมองเห็นวัดสีขาวๆอยู่ลิบๆ นั่นคือวัดเวฬุวัน มีจุดถ่ายรูปมากมาย แถมยังมีกิจกรรมให้นั่งรถไฟชมทุ่งทานตะวันอีกด้วย ค่าบัตรคนละ 20 บาท

การเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าไป จ.ลพบุรี ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งก็ถึงที่หมายแล้วจ้า ซึ่ง ทุ่งทานตะวันเขาจีนแลนั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตรเท่านั้น

 

ที่ตั้ง: ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
เวลา: 8.00 – 18.00 น.