ททท. ภูมิภาคภาคกลาง จัดประชุมสามัญประจำปี จ.ปทุมธานี

ททท. ภูมิภาคภาคกลางโดย ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมในการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าด้านตลาดในประเทศ (นายนพดล ภาคพรต)ให้เกียรติเป็นประธาน และผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง (นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ) ให้เกียรติร่วมงาน

ถือเป็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ และสร้างการรับรู้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของปทุมธานีในการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่หลากหลาย

ภายในมีการเสวนาทิศทางด้านการท่องเที่ยวจากรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ และผู้บริหารด้านตลาดยุโรป เอเชีย และอาเซียน ในช่วงเย็นมีการจัดเลี้ยงผู้ร่วมประชุมพร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมรำมอญ กลองยาว และรำวงย้อนยุค ในช่วงท้ายมีพิธีการมอบธงสำหรับเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปคือจังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Table Top Sale เพื่อพบปะเจรจาเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและชุมชนท่องเที่ยวของปทุมธานี และจังหวัดภาคกลาง ทั้งจากนนทบุรี อยุธยา ลพบุรี ชัยนาทประจวบคีรีขันธ์