เที่ยวงาน “สืบสานประเพณี เทศกาลกินกุ้งของดีบางแพ” ราชบุรี 7-10 ธันวาคม 61

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงาน “สืบสานประเพณี เทศกาลกินกุ้ง ของดีบางแพ” ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำอำเภอบางแพ และยกระดับให้อำเภอบางแพกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี รวมถึงเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานจากแหล่งผลิตโดยตรง และสร้างการรับรู้ว่าอำเภอบางแพนั้น เป็นพื้นที่ผลิตกุ้งก้ามกรามใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย


สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย การแข่งขันกินกุ้ง กินปลา การแสดงพื้นบ้านของชาวอำเภอบางแพ และการแสดงดนตรีของโรงเรียน อีกทั้งนักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าเกษตร สินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อในอำเภอบางแพ อาทิ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม สด คุณภาพดี ในราคาไม่แพงจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง

รวมไปถึงสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่นำมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว อาทิ กล้วยตาก ข้าวไรซ์เบอรี่ สมุนไพรหญ้าหวาน ชาถั่วดาวอินคา ฝรั่งแช่อิ่มอบแห้ง มะม่วงกวน และพืชผักผลไม้อีกมากมายสดตรงจากไร่

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมงาน สามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลั๊ก, ณ สัทธา อุทยานไทย, The Blooms Orchid Park, ไร่ปลูกรัก, สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา ฯลฯ เป็นต้น

อีกทั้งยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องได้ในงาน “เล่น ศิลป์ กิน เที่ยว” ณ Pasaya Factory Outlet อ.บางแพ จ.ราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2561 ภายในงานพบกับ ตลาดนัดสินค้าชุมชนกว่า 170 ร้านค้า งานศิลปะ งานฝีมือ เกษตรอินทรีย์ อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี

และชมนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์แม่ แห่งที่ 2 ของโลก ที่จะพานักท่องเที่ยวมาสัมผัส และซาบซึ้งถึงคำว่า “แม่”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032 381 067

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี อีเมล [email protected] และ Facebook Fanpage : Amazing ไทยเท่ ราชบุรี – นครปฐม