ททท. เปิดโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” กับ ททท.

ททท. เปิดโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ททท . เดินหน้ากิจกรรมรณรงค์ท่องเที่ยวอย่างไร้ขยะ เปิดโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” 1 ธ.ค. 61 ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 45 สำนักงานของ ททท . ทั่วประเทศ สร้าง จิตสำนึก ไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้กำหนดจัด กิจกรรมเปิดตัวโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น ช่วยกันไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว

และเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปี โดยกำหนดดีเดย์พร้อมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป “ททท. ด้านตลาดในประเทศ สำนักงาน ททท. ทั้ง 45 สำนักงานทั่วประเทศ จะจัดกิจกรรม “โครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ลด โลก เลอะ” พร้อมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ภายใต้ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่

โดยในงานนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การช่วยกัน เก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่ง กิจกรรมนี้จะทำติดต่อกันไปอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด 7 Greens เช่น ช่วยกันไม่เพิ่มขยะในแหล่งท่องเที่ยว การทำกิจกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม การงดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น”

นายนพดล กล่าวต่อไปว่า“ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ถือเป็นช่วง high season จะมี นักท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทย และต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ททท.สำนักงาน ทั้ง 45 สำนักงานทั่วประเทศและองค์กรพันธมิตร จึงอยากถือโอกาสนี้ เพื่อแสดงตน เป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันทำความสะอาดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงปลุกกระแสการเดินทางท่องเที่ยว อย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างไร้ขยะ ภายใต้คอนเซป “ลด โลก เลอะ”

นายนพดล ภาคพรต กล่าวว่า “ การจัดกิจกรรมโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ในครั้งนี้ ททท. มุ่งหวัง ว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในปัจจุบันการเดินทาง ท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยตัวเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคน ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้แหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด โดยเฉพาะลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้มีแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสได้อีกนาน”

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens ที่ททท. ได้ ดำเนินการ ว่า สำหรับโครงการ เมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2562 ททท.ยังคงมุ่งเน้นเดินหน้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางอย่าง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกแน่นอน

ติดตามข้อมูลได้ที่ application “Green Plus” ดาวโหลดได้ที่ App store และ Play store หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

“สำหรับการจัดงานในกรุงเทพมหานคร ททท. ได้กำหนดจัดขึ้น ณ ชุมชนตลาดนำ้คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. เนื่องจากตลาดน้ำคลองลัดมะยม ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงถือเสมือนเป็นตัวแทนของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ที่ทุกคนต้องช่วยร่วมมือ ร่วมใจกันเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลาสติกทั้งในตลาด และในคลองลัดมะยม โดย พันธมิตรชุมชนหัวตะเข้ นำเรือคายัคมาร่วมกิจกรรมเก็บขยะในคลอง การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ททท. กับเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ และร่วมรับฟังมุมมองการท่องเที่ยวใส่ใจ สิ่งแวดล้อมจาก คุณท็อป พิพัฒน์ และคุณอเล็กซ์ เรนเดล รวมทั้งการเยี่ยมชมร้านค้าโซนนำร่องที่ใช้ภาชนะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดน้ำคลองลัดมะยม

โดย ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมนี้ ภายใต้แนวคิด “Green ได้ Green ดี @ คลองลัดมะยม” เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ภาชนะพลาสติก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างการ รับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างขยะให้กับแหล่งท่องเที่ยวและยัง เป็นการท่องเที่ยวเมืองไทยสดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ”อีกด้วย”