ขอเชิญเที่ยวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” 2561 วันที่ 7 – 16 ธันวาคม 61

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 7 – 16 ธันวาคม 2561

กิจกรรมภายในงานพบกับ

– การแสดง แสง เสียง ในชื่อชุด “อโยธยาแผ่นดินนี้ไม่สิ้นคนดี” จัดแสดง ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

– กิจกรรมตลาดย้อนยุค ณ วัดหลังคาขาว และซุ้มไก่ชน

– กิจกรรมการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าเกษตร, นิทรรศการ TV True

– กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 16 อำเภอ

– การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ,การจัดแสดงผลสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นำเสนอผลงานสุดยอดภูมิปัญญา OTOP

-กิจกรรมถนนคนเดิน , การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทย

– กิจกรรมเวทีกลาง เป็นการประกวดความสามารถทางด้านดนตรี และประกวด Miss Ayutthaya

– Food Street (ร้านอาหารจากโรงแรมและภาคเอกชนต่างๆ , ถนนกินเส้น/กินกุ้ง)

– การออกร้านกาชาด (มัจฉากาชาด) เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลและกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สนามวัดพระราม (หลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 6076-7 Fanpage:Tat Ayutthaya