สถานที่ประวัติศาสตร์ เที่ยววัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี

สถานที่ประวัติศาสตร์ที่เราจะไปคือ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เป็นวัดอารามในตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี การสร้างเสาแบบ8เหลี่ยมต่อมารัชกาลที่4 ท่านทรงสร้างขึ้นมาใหม่ องค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุยังปรากฎบนผลงานภาพจิตกรรม 8 จอมเจดีย์แห่งสยาม ณ วัดเบญจมบพิตร

วิหารหลวง เป็นส่วนที่ถัดจากศาลาเปลื้องเครื่อง (ปัจจุบันศาลาเปลื้องเครื่องคงเหลือเพียงเสาเอน) วิหารหลวงเป็นวิหารขนาดใหญ่มาก ประตูทำเป็นเหลี่ยมแบบไทย หน้าต่างเจาะช่องแบบกอธิคของฝรั่งเศส ภายในสร้างฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป ภายด้านในวรวิหารหลวงจะเห็นได้ว่ามีความเก่าแก่มากๆเเละมีวัตถุโบราณบางส่วนก็เสียหายไปเเล้ว

บรรยากาศภายนอกรอบๆวิหารหลวงค่ะ เดินทางมาต่อกันที่มีความสำคัญอีกมุมหนึ่งนะค่ะ

ห่างไปทางทิศตะวันตกของวิหารหลวงองค์ใหญ่ที่สุดในลพบุรี  พระปรางค์ก่ออิฐถือปูน มีเครื่องประดับลวดลายเป็นพระพุทธรูปและพุทธประวัติที่ลายปูนปั้นหน้าบันพระปรางค์แสดงถึงอิทธิพลของพุทธศาสนา นิกายมหายานค่ะ

ศิลปะวัตถุที่ถูกทำลายไป