ชวนเที่ยวสถานที่สำคัญประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาด

วันนี้จะชวนเที่ยวสถานที่สำคัญประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาด 

1.พระนารายณ์ราชนิเวศน์

ที่ตั้ง : เขตตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

พิพิธภัณฑ์ในส่วนจัดแสดงวัตถุ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ในส่วนของพระนารายณ์ราชนิเวศน์      ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานด้านนอก ปิด 18.00 น.

หยุดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุนักขัตฤกษ์

ราคาค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

เขตพระราชฐานชั้นกลางมีพระที่นั่งที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2 องค์และสร้างในสมัยของ         พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เดินทางมาชมบริเวณที่ตึกที่จัดเเสดงที่มีความสำคัญพระที่นั่งพิมานมงกุฎ

อาคารจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ค้นพบและจากการดำเนินงานทางโบราณคดีห้อง            จัดเเสดงนี้เป็นสมัยทวารวดีเป็นห้องจัดเเสดงที่ชอบมากที่สุดเลยห้องนี้ คือ อารยธรรมลุ่มเเม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ.700-1400 จำเเนกเป็นเรื่องเมืองเเละการก่อตั้งถิ่นฐาน การดำรงชีวิต          อักษร-ภาษา ศาสนสถาน ศาสนาความเชื่อจากหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุเเบบทวารวดีที่พบในจังหวัดลพบุรีโบราณวัตถุที่สำคัญได้เเก่ พระพุทธรูป พระพิมพ์  เหรียญตราประทับ


เรื่องราวพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี

มุมนี้เป็นมุมของเรื่องการเเต่งกายของวัฒนธรรมทวารวดี

 

 

มุมนี้คือเรื่องราวอักษรเเละภาษาสมัยทวาราวดี

เรื่องราวของปูนปั้น

เรื่องราวที่น่าสนใจของพระปางสามยอด

โบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่ค้นพบ เช่นพระพิมพ์ พระพุทธรูป

สถานที่2 ที่ไม่ควรพลาดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

 

ภาพด้านขวามือ คือ ครุฑโขนเรือ ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-23

ประวัติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความรู้ประวัติศาสตร์อยากให้ทุกๆคนมาเรียนรู้  มาสัมผัสด้วยตนเองแล้วคุณจะรู้ว่าเมืองอยุธยามีอะไรมากกว่าที่คุณคิดต้องเล่าประวัติกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะเดินชมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา  พระนครศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี เมื่อเสียกรุงใน พ.ศ. 2310จึงปรากฏร่องรอยที่แสดง

ให้เห็นความรุ่งเรืองในอดีตโดยเฉพาะโบรารสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ที่ทรงคุณค่ายิ่งของชาติ ระหว่างพ.ศ.2499-2501กรมศิลปากรได้ดำเนินการ ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน

ต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้พบพระบรมสาริกธาตุกรศิลปากรจึงได้สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เจ้าสามพระยา เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุอันล้ำค่าเพื่อเทิดพระเกียติ

และเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยา ผู้ทรงสถาปนาวัดราชบูรณะ

 1. เวลาทำการ 9.00 – 16.00 น.
  เปิดให้บริการวันพุธ – วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
  ปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอังคาร
 2. อัตราเข้าชม /ชาวไทย 30 บาท / ชาวต่างชาติ 150 บาท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ภายในมีอาคารจัดแสดง 2 ชั้น

ชั้นบน จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ค้นพบและได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ ตู้ธรรมลายรดน้ำ ภาพพระบฏ ธรรมมาสน์และโบราณวัตถรายการสำคัญ คือพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องทองจากรุวัดราชบูรณะ

ชั้นล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ค้นพบและได้จากการดำเนินงานทางโบราณคดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นทีใกล้เคียง เช่น เศียรพระพุทธรูปสำริดจากวัดธรรมิกราช พระพุทธรูปศิลาขาวจากวัดพระเมรุ (ร้าง)  และกลุ่มพระพุทธรูปที่พบในกรุวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ

เพิ่มเติม โบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ค้นพบ

 1. เศียรพระพุทธรูปสำริด จากวัดธรรมมิกราช พระนครศรีอยุธยาศิลปะอยุธยาตอนต้น (แบบอู่ทองรุ่นที่ 2 )          อายุราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20
 2. พระพุทธรูปศิลาขาว ปางแสดงธรรมจากวัดพระเมรุ (ร้าง) นครปฐม ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16
 3. ศิราภรณ์ทองคำ จากวัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา ศิลปะอยุธยาตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 20สถูปอัญมณีบรรจุ
 4. พระบรมสาริกธาตุ จากวัดมหาธาตุพระนครศรีอยุธยา ศิลปะอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ 20
 5. ห้องเรื่องทองวัดมหาธาตุ
 6. ห้องเครื่องทองวัดราชบูรณะ

การเดินทางมาชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 108 หมู่ที่ 2 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

สามารถติดต่อสอบถาม 0 3524 1587  โทรสาร 0 3524 4570