River Festival 2018 ลอยกระทง ไม่หลงทาง แต่มาหลงสายน้ำ ” สุข แสง ศิลป์ ” 9 ท่าน้ำร่วมสมัย

RIVER FESTIVAL 2018 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 4 “สุข แสง ศิลป์” 9 ท่าน้ำร่วมสมัย 21 – 24 Nov 2018  17.00 – 22.00 น.

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทง ท่ามกลางบรรยากาศค่ำคืน ตลอดทั้ง 9 ท่าน้ำร่วมสมัยริมสายน้ำเจ้าพระยา เชื่อมโยงวิถีแห่งศิลป์ วิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนริมสายน้ำ จัดเต็มพร้อมกัน ณ 9 ท่าประวัติศาสตร์ ริมฝั่งเจ้าพระยา ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค, ท่ามหาราช, เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์, ล้ง 1919 และท่าไฮไลท์ใหม่ “ ICON SIAM ”

พร้อมเรือบริการฟรีทุก 20-30 นาที ใน 2 เส้นทาง 9 ท่าน้ำ
ตั้งแต่ 17:00 น. – 22:30 น.

– เส้นทางที่ 1 R1 – R6 *เรือออกทุกๆ 20 นาที
ท่าเตียน-วัดโพธิ์ > ท่ามหาราช > ท่าวัดอรุณฯ > ท่าวัดกัลยาฯ>
ท่าวัดประยูรฯ > ท่ายอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

– เส้นทางที่ 2 R6 – R10 *เรือออกทุกๆ 30 นาที
ท่ายอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค > ท่าล้ง1919 > ท่าไอคอนสยาม >
ท่าสาธร > เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

กิจกรรมสรรค์สุข สนุกแสงสี มรดกศิลป์ทรงคุณค่า ไหว้พระทำบุญยามค่ำคืน

ชมงานศิลปะร่วมสมัยระดับโลก เชื่อมโยงวิถีแห่งศิลป์วิถีแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนริมสายน้ำ

กิจกรรมสรรค์สุข / Activities
• จุดประทีปบูชารอยพระพุทธบาทจำลอง
Replica of the Buddha’s Footprint Lighting Ceremony
• สักการะพระพุทธไสยาส (พระนอน)
Paying Respects to the Reclining Buddha
• ชมความงามของพระมหาเจดีย์ สี่รัชกาล ยามค่ำคืน
Admiring the Views of “Phra Maha Chedi Si
Ratchakan” at night
• ตลาดโบราณ ร้านค้าชุมชน
Community Stalls
สนุกแสงสี / Lighting Spots
• ศิลป์ร่วมสร้าง “ต้นไม้แสงสุข”
Collaborative Art “Glowing Tree”
• จุดถ่ายภาพ “ศิลป์สะท้อนสุข”
Photo Spot “Art Lights Happiness”

มรดกศิลป์อันทรงคุณค่า / Cultural Art
• การแสดงบรรเลงดนตรีไทย จากวิทยาลัยนาฎศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Thai Music Performances
• การแสดงละครชาตรี
Lakorn Chatri Performances
• ถ่ายภาพโดย “ฉายานิติกร”
Retro Photo Studio “Chaya Nitikorn

Bangkok Art Biennale 2018
จุดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2018 / Art Spots
• สวนมิสกวัน (เก๋งจีน) : หวง หย่ง ผิง (Huang Yong Ping)
• วิหารพระนอน : จิตต์สิงห์ สมบุญ (Jitsing Somboon)
• เขามอ : ปาณพรรณ ยอดมณี (Pannaphan Yodmanee)
• สระจระเข้ : ภาพตะวัน สุวรรณกูฎ (Phaptawan
Suwannakudt)
• ด้านนอกวิหารใกล้ฝั่งประตูวงเวียน รด. :
ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ (Tawatchai Puntusawasdi)

กิจกรรมสรรค์สุข / Activities
• เวียนเทียน สักการะพระปรางค์ 4 ทิศ ทำประทักษิณโดยรอบ
Candlelight Procession
• สวดมนต์ เจริญสมาธิ
Prayer Ceremony
• สักการะขอพรหลวงพ่อรุ่งอรุณ
Blessing from Luang Por Roong Arun
• สาธิตการประดิษฐ์ตุ๊กตาดอกบัว และเครื่องว่างชาววัง
Workshops on Lotus Dolls and Royal Desserts
• ตลาดโบราณ ร้านค้าชุมชน
Community Stalls
• เครื่องลอยกระทงริมน้ำ
Krathong Floater
• ฉายภาพยนตร์ ‘ท่าเตียน’ ปี 2516 ของศิลปินไทย
สาครินทร์ เครืออ่อน
“Tah Tien” Short Film by Sakarin Krue-On
สนุกแสงสี / Lighting Spots
• ศิลป์ร่วมสร้าง “สุขแสงเทียน”
Collaborative Art “Blissful Candlelight”
• จุดถ่ายภาพ “ศิลป์สะท้อนสุข”
Photo Spot “Art Lights Happiness”

มรดกศิลป์อันทรงคุณค่า / Cultural Art
• การแสดงโขนเด็ก
‘Khon’ Show Performed By Kids
• การแสดงกระบี่กระบอง
Swords and Pole Flighting Show

Bangkok Art Biennale 2018
จุดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2018 / Art Spots
• เขามอ : สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ (Sanitas Pradittasnee)
• ลานหน้ายักษ์ : คมกฤษ เทพเทียน (Komkrit Tepthian)
• ลานต้นโพธิ์ด้านข้างพระปรางค์ : สาครินทร์ เครืออ่อน 
(Sakarin Krue-On)

กิจกรรมสรรค์สุข / Activities
• สักการะหลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง)
Paying Respects to Luang Phor Toh
• ทำบุญหีบสมบัติเจ้าสัวโต เสริมมงคลมั่งคั่ง
Merit Making for Prosperity 
• สาธิตการประดิษฐ์เชือกถักแบบจีน
Workshops on Rope Braiding
• สาธิตการเขียนอักษรจีน คำมงคล
Chinese Calligraphy Demonstration
• ตลาด ร้านค้าชุมชน
Riverside Community Market
• เครื่องลอยกระทงริมน้ำ
Krathong Floater
สนุกแสงสี / Lighting Spots
• ศิลป์ร่วมสร้าง “โคมแสงสุข”
Collaborative Art “Lantern of Happiness”
• จุดถ่ายภาพ “ศิลป์สะท้อนสุข”
Photo Spot “Art Lights Happiness”

มรดกศิลป์อันทรงคุณค่า / Cultural Art
• การแสดงและเชิดสิงโตจากเยาวชน จากชุมชนวัดกัลยา
Chinese Lion Dance Show from Wat Kalaya  Community

กิจกรรมสรรค์สุข / Activities
• ลอยประทีปเทียนหอมมงคล บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
Lighting Ceremony to Pay Respect to Buddha’s Relics
• สักการะพระพุทธนาค และพระบรมธาตุมหาเจดีย์
Paying Respects to Buddha’s Relics 
• บรรยายธรรมโดย ท่านพระพรหมบัณฑิต
Dhamma Talks
• ประกวดหนูน้อยนพมาศ
“Nophamas” Kids Contest
• สำรับบางกอก อาหาร 6 เชื้อชาติพันธุ์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
Local Chef Table, “SAMRUB BANGKOK”
• สาธิตการประดิษฐ์หมูกระดาษ และตุ๊กตาใบลานสัตว์มงคลเขามอ
Workshops on Pig Papermache by BAB Limited Edition and Woven Animals DIY
• ตลาดของดีชุมชนรอบวัดประยูร
Community Market
• เครื่องลอยกระทงริมน้ำ
Krathong Floater
สนุกแสงสี / Lighting Spots
• จุดถ่ายภาพ “ศิลป์สะท้อนสุข”
Photo Spot “Art Lights Happiness”

มรดกศิลป์อันทรงคุณค่า / Cultural Art
• การแสดงโขนเด็ก และการแสดงกระบี่กระบอง
“Khon” and “Swords and Pole Flighting” Show

Bangkok Art Biennale 2018
จุดแสดงงานศิลปะ Bangkok Art Biennale 2018 / Art Spots
• เขามอ : กฤช งามสม (Krit Ngamsom)
• พระเจดีย์ : นีโน่ สาระบุตร (Nino Sarabutra)
• ศาลาการเปรียญชั้น 1 : กมล เผ่าสวัสดิ์ (Kamol Phaosavasdi)
• ศาลาการเปรียญชั้น 2 : เปาโล คานีวาริ (Paolo Canevari) : มณเฑียร บุญมา (Montien Boonma) :
อานนท์ นงค์เยาว์ (Arnont Nongyao)

ร่วมลงทะเบียนรับของที่ระลึกได้ที่
http://www.ticketgo.biz/Event/Detail?eventId=233
รับของที่ระลึกได้ที่จุดลงทะเบียน เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป (จำนวนจำกัด)
ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่
https://www.facebook.com/RiverFestivalThailand