ประเพณีลอยกระทง ปี 2561 ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า “ประเพณีลอยกระทง” เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของไทย ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ หรือช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในวันลอยกระทง ชาวบ้านจะพากันทำ “กระทง” ตกแต่งลักษณะคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน แล้วนำไปลอยในแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการลอยเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที รวมถึงเพื่อบูชา และขอขมาต่อพระแม่คงคา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ททท.สำนักงานลพบุรี จึงขอเชิญร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑” ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท ดังนี้

จังหวัดลพบุรี

“งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม”

“งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม” ภายใต้ธีม “มาลานำไทย แต่งกายย้อนยุค ร่วมสนุกลอยกระทงระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย(สระแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภายในงานพบกับบรรยากาศการแต่งกายย้อนยุคสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนแห่กระทงยักษ์ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดนางนพมาศ การแข่งขันชกมวย สนุกสนานกับการรำวงย้อนยุค การแสดงมหรสพ และการจำหน่ายสินค้าชุมชน เป็นต้น

“ประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ญเดือนสิบสอง

“ประเพณีลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ญเดือนสิบสอง” วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสระน้ำค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภายในงานพบกับบรรยากาศย้อนยุค การสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การแสดงแสง สี เสียง น้ำพุเต้นระบำ การรำวงย้อนยุค การเต้นลีลาศ การแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดประชารัฐ และการตักไข่พญานาคการกุศล รายได้ถวายวัดพระบาทน้ำพุ เป็นต้น

จังหวัดสิงห์บุรี

“ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ”

“ทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ”  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ภายในงานพบกับบรรยากาศย้อนยุคบ้านระจันยามค่ำคืน ชมความงดงามของวิถีชีวิตไทยโบราณ บนพื้นฐานความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านอันทรงคุณค่าภูมิปัญญาไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีถวายกระทงบูชารอยพระพุทธบาท โดย พระครูวิชิตวุฒิคุณ ริ้วขบวนทีปะวารี ณ บ้านระจันวันเพ็ญ การประกวดหลานปู่หลานย่า การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชมมหรสพสมโภช ลิเกคณะเอื้อมพร ศรสุพรรณ การแข่งขันเรือพื้นบ้าน และการแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น

จังหวัดชัยนาท

“กระทงร่วมใจ สายใยครอบครัว”

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ภายในงานมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุจากธรรมชาติ สำหรับประดิษฐ์กระทงไว้บริการนักท่องเที่ยว การประกวดประดิษฐ์กระทงครอบครัว ชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (มีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม “ประดิษฐกระทง คงความเป็นไทย ด้วยวัสดุธรรมชาติ” ฟรี!! วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สวนนกชัยนาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานลพบุรี  โทร. ๐๓๖ – ๗๗๐๐๙๖ – ๗ ได้ทุกวันเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือ www.tat7.com  และ  Facebook Fanpage : Tat Lopburi