**เข้าชมฟรี ปีนี้เที่ยวให้สนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำปีที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ชวนเที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำปีที่สวนลุมพินีการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ  ส่งต่อการให้ที่งดงาม”ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔ กรุงเทพมหานคร 

 

งานกาชาดประจำปีเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลที่สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี ๒๔๖๖ จนถึงปัจจุบัน จะมีเว้นว่างในบางปีตามสถานการณ์ของบ้านเมือง โดยปีนี้งานกาชาดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ  ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ในสวนสวยใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยรูปแบบย้อนอดีตของการจัดงานกาชาดในยุคสมัยก่อนที่ได้รวบรวมความบันเทิงและความสนุกสนานมากมาย แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของกิจกรรม รื่นเริงเพื่อการกุศลที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสภากาชาดไทย

สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ นี้ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ พระบรมราชูปถัมภก ๖ แผ่นดิน ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ กระบวนรถแห่กาชาด การจัดแสดงนิทรรศการว่าวไทยโบราณ การประกวดขวัญใจงานกาชาด การประกวด ร้านงานกาชาด การแสดงมอเตอร์ไซค์ ไต่ถังเหล็ก การแสดงสารพัน แสง สี บนเวทีกลาง การสอยดาว เสี่ยงโชค ชิงรางวัล จากหน่วยงาน ที่ร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ กว่า ๕๐ หน่วยงาน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากร้านจุฬาโอสถ เหล่ากาชาดจังหวัด และตู้บริจาคขนาดใหญ่ดีไซน์พิเศษที่บอกเล่าภารกิจทั้ง ๔ ด้าน ของสภากาชาดไทย ประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริการโลหิต ที่ให้ประชาชนทุกท่านได้ร่วมบริจาคเงินผ่านตู้บริจาคดังกล่าวและบอกบุญในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย #ทำดีพี่ขอแชร์ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ทบทวนความประทับใจ และสร้างความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ ถึง ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวก  ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขบำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามภารกิจของสภากาชาดไทย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก   เว็บไซต์ :  www.redcrossfundraising.org